Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Webbutbildning Bättre vardag

Se filmen på Youtube

Bättrevardag.nu är en webbutbildning som ger introduktion till hotell- och restaurangbranschens arbetsmiljöfrågor. Utbildningen kan genomföras individuellt eller som grupputbildning under ledning av en lärare.

Syfte med utbildningen

Utbildningen ska ge ökade kunskaper inom följande avsnitt:

  • en bättre vardag
  • mitt arbete
  • jag och mina kollegor
  • säkerhet på jobbet
  • min arbetsplats.

Utbildningen avslutas med ett test.

Det finns en särskild fördjupningsdel för chefer. Där ingår faktamaterial och verktyg i pdf-format. Dessutom finns ett särskilt slutprov för chefer.

Målgrupp

Hela branschen; arbetsgivare, chefer, medarbetare och förtroendevalda.

Omfattning

Utbildningen är i första hand avsedd för självstudier framför datorn och beräknas då ta cirka 2–3 timmar att gå igenom.

Utbildningen är framtagen i samarbete mellan Visita - Svensk besöksnäring, Hotell- och restaurangfacket, Unionen och Prevent.

Prevent erbjuder