Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Webbutbildning Säker i butik

Webbutbildningen Säker i butik finns nu i en ny version som ersätter den gamla som funnits i många år.

Säker i butik är en webbutbildning som bygger på de viktigaste reglerna som gäller för säkerhetsarbetet i butik. Utbildningen knyter an till det systematiska arbetsmiljöarbete som alla arbetsplatser ska ha.

Säker i butik är den utbildning som rekommenderas i programmet Skydd mot rån i handeln som Polisen, Brottsförebyggande rådet och Handelns Arbetsmiljökommitté står bakom.

Syfte med utbildningen

Efter avslutad utbildning ska chefer och medarbetare känna sig:

  • tryggare i sitt arbete
  • vara mer förberedda vid rån, hot eller våld
  • känna till hur arbetsplatsen kan göras säker. 

Målgrupp

Medarbetare, chefer och skyddsombud

Omfattning

Den nya utbildningen är uppdelad i två delar; en som vänder sig till chefer och skyddsombud som behöver djupare kunskaper om säkerhetsfrågorna och en som vänder sig till medarbetare. Utbildningen tar cirka 45 minuter och i slutet av utbildningen gör deltagaren ett kunskapstest. När man fått godkänt på testet kan man skriva ut ett intyg på sina kunskaper.

Utbildningen är anpassad för att fungera på dator, läsplatta och mobiltelefon. Senare i höst släpps också en repetitionsdel som tar 15 minuter att gå.

Utbildningen är framtagen i samarbete mellan Handelns Arbetsmiljökommitté (HAK) och Prevent.

Prevent erbjuder