Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Att köpa tjänster från företagshälsovården

Innan ditt företag eller organisation tar kontakt med en företagshälsovård kan det vara bra att börja med att fundera på hur ni vill att ert eget arbetsmiljö- och hälsoarbete ska fungera.

Till hjälp finns en interaktiv behovsanalys, där ni får svara på ett antal frågor kring ert upplevda behov. Använd den i samverkan på arbetsplatsen. Om ni har målet klart för er, är det lättare att komma på vilka insatser som behövs. Ta en stund och fundera över vilka målsättningar ni har med ert arbetsmiljö- och hälsoarbete!

När analysen är slutförd får ni ett dokument som hjälper er att möta företagshälsovården och att beskriva ert behov av dess tjänster.

Så här kan arbetet med att köpa företagshälsovårdstjänster övergripande se ut:

Arbetsmodell köpa fhv-tjänster

1. Gör en behovsanalys

Använd den interaktiva behovsanalysen för att få hjälp med det här steget.

2. Prioritera behov

Prioritera behoven så att ni kan börja med det viktigaste först.

3. Skapa en handlingsplan och formulera mål

Med utgångspunkt i era prioriteringar tar ni fram en handlingsplan som ger svar på vad som ska göras av vem och när – samt förstås varför. Vad kan ni göra själva och vad behöver ni köpa från företagshälsovården?

4. Välj leverantör

Ta kontakt med en eller flera leverantörer som ni tror kan hjälpa er utifrån de behov som ni har identifierat. Träffa företagen och be dem berätta om sig själva, vilka tjänster de erbjuder och hur de ser på ert företag och era behov. Begär gärna in offerter från flera företag.

5. Inled samarbete

När ni har valt leverantör är det viktigt att upprätta ett avtal som tydligt beskriver ramarna för samarbetet och vad ni kan förvänta er av leverantören.

6. Följ upp utförda tjänster och avtal

Utvärdera samarbetet och var inte rädd att informera leverantören om någonting inte är till belåtenhet. Utvärdera inte bara den konkreta tjänsten ni köpt och hur den fungerar, utan även leverantörens tillgänglighet, lyhördhet, trovärdighet och samordningen mellan olika insatser.

Om det behövs fördjupade kunskaper om inköp av tjänster inom arbetsmiljö- och hälsoområdet finns skriften Att köpa arbetsmiljö- och hälsotjänster. Den går att beställa i webbshopen.

Externa länkar