Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Ekonomi och arbetsmiljö

Ekonomi innebär att hushålla med resurser medan arbetsmiljö i princip är allt det som vi människor påverkas av på arbetsplatsen. Ekonomi och arbetsmiljö handlar med andra ord om att hushålla med människan som resurs. En god arbetsmiljö har stor ekonomisk betydelse för såväl individen, företaget som för samhället, men denna text utgår från företagets perspektiv.

 Det finns forskning som visar att:

  • den ekonomiska avkastningen på arbetsmiljöarbetet är mer än dubbelt så hög som kostnaderna enligt en forskningsrapport från internationella socialförsäkringsföreningen ISSA (2011)
  • förbättringar i den fysiska arbetsmiljön ökar produktiviteten enligt en forskningsrapport från Nordiska ministerrådet (2014)

Kostnaden för sjukfrånvaron är kanske det vanligaste och enklaste måttet när det gäller att beräkna hur lönsamma investeringar i bättre arbetsmiljö och hälsa kan vara. Genom att räkna ut vad frånvaron kostar företaget – inte bara sjuklön utan också semesterersättning, arbetsgivaravgift och fasta kostnader – kan man räkna fram vad minskad sjukfrånvaro är värd i kronor. Lönsam är en skrift som beskriver hur man kan beräkna lönsamheten vid olika personalinvesteringar. En tumregel är till exempel att en korttidssjukdag (sjukdag 2-14) kostar minst 10 % av den anställdes månadslön.

En stor svensk studie (Johanson, 1997) visar att de i särklass största effekterna av att investera i personalens arbetsmiljö var ökad produktivitet, kvalitet och försäljning. Tyvärr är det betydligt svårare att beräkna den här typen av intäkter och när de uppstår.  Lönsam är ett verktyg som underlättar arbetet med att ta fram en ekonomisk kalkyl för investeringar i bättre arbetsmiljö. 

Artiklar från Arbetsliv