Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Fokus på arbetsmiljö och säkerhet

Prevents läromedel Fokus på arbetsmiljö och säkerhet har tagits fram för att underlätta för dig som lärare att ta upp arbetsmiljöfrågor enligt ämnesplanerna i GY 2011. Faktaboken kompletteras med verklighetsbaserade reportage och artiklar, som gör att arbetsmiljö- och säkerhetsfrågorna beskrivs i sitt sammanhang.

Utgivningsformatet är flexibelt för att du som lärare ska kunna välja ett upplägg på kursen och en undervisningsform som passar dig, eleverna och skolan. Materialet kan användas via projektor eller via dator, med eller utan internetanslutning, som utskrifter samt för undervisning i grupp eller för enskilt arbete.

Arbetsplatsreportage – exempel för byggbranschen

Reportagen är anpassade till de olika yrkesprogrammen. Som lärare får du tillgång till samtliga. Reportagen visar på hur det kan fungera ute på den kommande arbetsplatsen och tar upp grundläggande frågor så som roller, lagar, ansvar, samverkan och systematiskt arbetsmiljöarbete samt risker specifika för yrket och branschen. Uppgifterna i reportagen är avstämda mot examens- , och utbildningsmålen för de olika yrkesprogrammen.
Exempel på reportage för Byggprogrammet.

Ämnesartikel – exempel om hot och våld

Artiklarna kan användas som undervisningsmaterial inom samtliga gymnasieprogram och går djupare in på vissa arbetsmiljöfrågor. Några exempel är stress, mobbning, ledarskap och medarbetarskap, hot och våld, praktik och första arbetsplatsen.
Exempel på artikel om hot och våld.

Faktaboken Fokus på arbetsmiljö och säkerhet

Boken Fokus på arbetsmiljö och säkerhet kan användas i undervisningen om arbetsmiljö inom samtliga gymnasieprogram. Den ger de kunskaper som är nödvändiga för att kunna lösa uppgifterna i arbetsplatsreportagen och ämnesartiklarna. I boken finns också ytterligare elevuppgifter

Smakprov på ett avsnitt i boken 

Lärarhandledning

Lärarhandledningen består av:

  • en introduktion till och översikt av läromedlet
  • presentationsbilder av reportagen och artiklarna
  • samtliga reportage och artiklar 
  • lärarhandledning till samtliga reportage och artiklar. 

Du som är lärare får tillgång till alla reportage och artiklar via internet eller, om du vill, via usb-sticka. Du väljer själv hur du vill dela ut underlaget till eleverna, till exempel genom att skicka ut en länk eller enstaka filer.
Exempel på lärarhandledning Bygg
Exempel lärarhandledning Hot och våld 

Priser

Lärarhandledning: 400 kronor för  webb-versionen 500 kronor på USB-sticka.

Bok: Skolpris 203 kronor (ord. pris 290 kronor).

Vid köp av minst 10 ex av boken ingår lärarhandledning på webb och på USB-sticka i priset.

Om du vid samma tillfälle köper flera böcker rabatteras dessa enligt följande skala:

  • vid köp av 10 – 19 ex kostar böckerna 183 kronor/st
  • vid köp av 20 – 29 ex kostar böckerna 162 kronor/st
  • vid köp av 30 ex eller fler kostar böckerna 152 kronor/st

Beställ materialet här.