Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

e-BAM

Just nu håller Prevent tillsammans med arbetsmarknadens parter på att ta fram en ny, modern e-utbildning för Bättre arbetsmiljö – BAM. Den ska ersätta den tidigare BAM distans som har utgått.

e-BAM kommer att lanseras i början av 2018. Utbildningen ska upplevas som en guide där deltagaren ska kunna använda sina nya arbetsmiljökunskaper på den egna arbetsplatsen. Den kan genomföras i egen takt och motsvarar en effektiv studietid på en heldag. För att uppnå samma kunskapsmål som den vanliga BAM-utbildningen i klassrum rekommenderas att kompletteras med en särskild klassrumsdag.

Utbildningen e-BAM är digital och kommer att genomföras med hjälp av dator, surfplatta eller mobiltelefon.

Innan e-BAM finns tillgänglig är du välkommen att boka den vanliga grundutbildningen Bättre arbetsmiljö – BAM. Den ges i Stockholm, Göteborg och Malmö och kan även köpas in av företag och hållas på plats.