Publicerad 26 april 2017

Psykosociala frågor i fokus med ny tjänst

Medarbetarenkäter

Thrive är en tjänst som ställer frågor till medarbetarna om den psykosociala arbetsmiljön. Till skillnad från liknande verktyg läggs stor vikt vid att ge återkoppling till cheferna och komma med förslag på hur arbetsmiljön kan bli bättre. 

Frågorna ställs varje vecka och handlar om arbetsbelastning, meningsfullhet, ledarskap och psykosocial arbetsmiljö utifrån den nya föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4. Att svara på de elva frågorna tar mindre än en minut på datorn eller i mobilen och svaren analyseras sedan av coacher.

Foto: Tentio

– Har en grupp höga eller låga resultat på arbetsbelastning diskuterar vi vad man kan göra, säger Lena Roos, projektledare och ansvarig för att leda individer och team på utvecklingsföretaget Tentio som tagit fram tjänsten.

Till skillnad mot andra liknande tjänster läggs stor vikt vid att coacha cheferna, ge förslag på förbättringar och hjälpa till med det systematiska arbetsmiljöarbetet.

– Vi har mer fokus på beteendeförändringar. Många jobbar med stora datamängder, men vi vill få kunderna att göra något också.

Coacherna håller i workshoppar för medarbetarna om bland annat teambuilding och hur man hittar sina talanger och styrkor. Andra teman kan vara stress och ohälsa, kommunikation, Kasam (känslan av sammanhang) och konflikter.

– Det är en blandning av presentation, individuella övningar och övningar i hela gruppen för att komma till insikter om de här frågorna, till exempel vad som gör att en konflikt uppstår, säger Lena Roos.

Thrive lanserades i slutet av januari och riktar sig till företag och organisationer som vill förbättra sin arbetsmiljö.

Taggar: ArbetsklimatStressPsykisk hälsa

  • Lena Roos
  • / 07:56, 9 maj 2017
  • /

  Hej David,

  Bra av dig att kommentera och diskutera ämnet, arbetsrelaterade psykiska ohälsan i samhället. Jag gillar dina tips, att göra en kartläggning, undersökning och prata med personalen. Det är det som ingår i tjänsten Thrive, vi hjälper kunderna, cheferna att ta upp ämnet till diskussion med personalen, dom vet bäst både när det gäller orsaken varför det är som det är och vad som behöver åtgärdas. Svaren på frågorna är anonyma och de kommer vecka för vecka, det gör att chefen har något att ta upp och prata om, starta en diskussion för att lyssna på personalen.

  /Lena Roos, TENTIO

  • David
  • / 04:46, 2 maj 2017
  • /

  Hej,
  Detta känns som ytterligare ett företag som vill försöka sko sig på de ökande sjukskrivningstalen och arbetsrelaterade psykiska ohälsan i samhället. Det som står i föreskriften har inget med att "hitta sin talang eller styrkor" att göra!
  Jag kan hålla med om att det många gånger krävs en beteendeförändring för att komma till rätta med varför psykisk ohälsa uppstår på arbetsplatsen - dvs att vi behöver göra annorlunda än vi gör idag, för det vi gör idag (eller inte gör) leder till att personalen blir sjuk.
  För att komma fram till vad som behöver göras behöver man ta reda på var man står idag och göra en kartläggning/undersökning!
  Mitt tips till alla företag där ute är att säkerställ att ni uppfyller minimikraven i föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö samt företskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete. Dessa är rätt så lätta att läsa och förstå. Det finns även bra filmer att titta på i ämnet om ni surfar in på www.av.se
  Ett annat tips är att faktiskt prata med sin personal, de har oftast svaren på VAD i arbetsmiljön som behöver förbättras!

  Tack för ordet!

Skriv din kommentar

Kommentarer är tillåtna till 2017-10-26
Regler för kommentarer

Webbfråga

Varför är det stressigt i maj?

 • Mycket på jobbet 39%  
 • Mycket på fritiden 12%  
 • Våren går för fort! 22%  
 • Känner ingen majstress 27%  
Totalt antalet röster: 59