Stress

109 artiklar

Här samlar vi nyheter, reportage och andra artiklar som handlar om Stress, vilket är ett av våra drygt 30 sakområden som vi kontinuerligt bevakar.

Rätt att logga ut får inte gehör i Sverige

2017-01-12

I Frankrike gäller en ny lag från årsskiftet som ger anställda rätt att inte kolla jobbmejl efter arbetstid. Men i Sverige är både arbetsgivare och fack ense om att lagstiftning inte är rätt väg att gå för att skapa bättre balans mellan arbete och privatliv.

Stress viktigaste frågan för arbetsmiljöombud

2016-12-09

Arbetsmiljön för privata tjänstemän är tuff och sämst ställt är det med den psykosociala arbetsmiljön. Enligt en undersökning från Unionen tycker var fjärde arbetsmiljöombud att den psykosociala arbetsmiljön är dålig på deras arbetsplats.

Stress kan ge röstproblem

2016-08-19

Stress och bakgrundsbuller kan påverka rösten negativt, har logopedstudenterna Daniel Hagfeldt och Katarina Svensson visat i sin magisteruppsats. Nyligen fick de organisationen Röstforums pris för den.

Struktur hjälper montörer

2016-06-29

För den som står i begrepp att köpa en ny bil kan ett eget val tillföra ett mervärde. Men för bilmontörerna som ska plocka ihop de olika delarna ökar däremot stressen när det skapas allt flera varianter av en produkt.

Företagen vill ha mer stöd kring stress

2016-06-20

Endast hälften av cheferna och skyddsombuden i den privata sektorn anser sig ha metoder för att hantera sociala och organisatoriska frågor så som stress och arbetsbelastning. Det framgår av en undersökning som arbetsmiljöorganisationen Prevent gjort.

Kommentarer: 1

Begravd i papper

2016-05-23

Administrationen inom offentlig sektor ökar och läkare, sjuksköterskor och lärare lägger allt mer arbetstid på att skriva rapporter och leverera kontrolluppgifter. Det visar ny forskning från AFA Försäkring.

Akademiker tar med sig jobbet hem

2016-05-18

Sveriges akademiker har svårt att få arbetstiden att räcka till. Hälften har tvingats dra in på sina luncher och andelen som jobbar på helgen har ökat kraftigt, enligt en rapport från Saco.

Stress tas på större allvar

2016-04-22

Svenska chefer tar frågor om stress på större allvar. Men psykisk ohälsa på jobbet är fortfarande ett eftersatt område, enligt en ny stor medarbetarundersökning.

Kommentarer: 1

Hög stress bland djurskötare

2016-04-01

Åtta av tio djurskötare uppger att deras arbetsbelastning är hög eller mycket hög. Tre fjärdedelar anser att det har funnits problem med arbetsmiljön på deras arbetsplats under det senaste året. Det visar en rapport från fackförbundet Naturvetarna.

Mänskligare syn på patienter minskar stressen

2016-03-29

När patienten som person sätts i centrum, tycks arbetsmiljön bli bättre. På äldreboenden där vården bedrivs personcentrerat är fler anställda nöjda med jobbet och färre är stressade, visar en studie.

Webbfråga

Hur känner du inför att göra ett personlighetstest när du söker jobb?

  • Intressant att testa 46%  
  • Om det krävs 28%  
  • Tveksam 21%  
  • Nej, då söker jag inte jobbet 5%  
Totalt antalet röster: 57