Psykisk hälsa

100 artiklar

Här samlar vi nyheter, reportage och andra artiklar som handlar om Psykisk hälsa, vilket är ett av våra drygt 30 sakområden som vi kontinuerligt bevakar.

Psykosociala frågor i fokus med ny tjänst

2017-04-26

Thrive är en tjänst som ställer frågor till medarbetarna om den psykosociala arbetsmiljön. Till skillnad från liknande verktyg läggs stor vikt vid att ge återkoppling till cheferna och komma med förslag på hur arbetsmiljön kan bli bättre. 

Så kan chefen stödja medarbetare som mår dåligt

2017-04-10

I dag börjar vardagen igen efter fredagens tragiska terrordåd i Stockholm. På jobbet kan det vara bra att samla personalen och prata om det som hänt. Om behov finns av samtalsstöd med en krisexpert eller psykolog kan man ta hjälp av företagshälsovården.

Livsvårdstimme i stället för friskvårdstimme

2017-02-15

Kommunikationsbyrån Panang i Falun ska under ett år prova att införa en livsvårdstimme för de anställda. Tiden ska användas till saker som får en att må bra, enligt vd Jonas Grenfeldt.

Kommentarer: 1

Arbetsrelaterade självmord ökar i världen

2017-01-09

Allt fler människor i världen väljer att ta sitt liv på grund av jobbet. Otrygga anställningar, hög arbetsbelastning och stress är några orsaker som pekas ut. Men i Sverige är kunskapen om arbetsrelaterade självmord bristfällig trots att den psykiska ohälsan ökat kraftigt.

Ny studie om spelmissbruk

2016-12-21

Spelmissbruk yttrar sig ofta på samma sätt som andra typer av missbruk. Som chef och kollega gäller det att vara uppmärksam på tidiga signaler. Det visar en ny avhandling om spelmissbruk.

Trendbrott i hur männen mår på jobbet

2016-10-06

Fysiska besvär av arbetet har länge varit den dominerande orsaken till arbetsrelaterad ohälsa bland män. Men för första gången är det lika vanligt bland män med psykiska som fysiska besvär. Det visar en ny rapport från Arbetsmiljöverket.

Drömmar förbereder oss på svåra jobbsituationer

2016-01-29

Jagad och instängd om natten? Många plågas av mardrömmar och får nattsömnen störd – ofta i samband med stress. Ny forskning visar att drömmarna fungerar som terapi och förbereder oss inför verkliga hotfulla situationer.

Kommentarer: 1

Hjärngympa testas hos utbrända

2015-12-03

Kan träning av minne och uppmärksamhet hjälpa personer som drabbats av utmattningssyndrom att komma tillbaka till sina arbetsplatser? Det ska ett nytt projekt ta reda på.

Kommentarer: 1

Vanligt att känna obehag av jobbet

2015-10-05

350 000 anställda känner flera gånger i veckan obehag över att gå till jobbet. Det visar undersökningen Jobbhälsobarometern från branschorganisationen Sveriges Företagshälsor.

Kommentarer: 1

Viktigt kartlägga vad som stressar

2015-09-17

När känner du dig som mest stressad – och varför? Genom att definiera problem och sätta in åtgärder kopplade till arbetsplatsen kan personer sjukskrivna för psykisk ohälsa komma tillbaka i jobb snabbare. Det visar en ny kartläggning av forskning om företagshälsovårdens insatser vid psykisk ohälsa.

Webbfråga

Vad gör ni för arbetsmiljösatsningar i höst?

  • Medarbetarenkät 0%  
  • Skyddsrond 0%  
  • Stresskartläggning 0%  
  • Arbetsmiljöutbildning 0%  
  • Ingen alls 0%  
  • Vet inte 100%  
Totalt antalet röster: 1