Mobbning

25 artiklar

Här samlar vi nyheter, reportage och andra artiklar som handlar om Mobbning, vilket är ett av våra drygt 30 sakområden som vi kontinuerligt bevakar.

Redan utsatta blir oftare mobbade

2016-11-23

Den som är känslig för stress och lätt får ångest löper större risk att bli mobbad på jobbet. Den kontroversiella slutsatsen drar Stami, norska statens arbetsmiljöinstitut i en studie.

Kommentarer: 5

Mobbning dubblerar självmordsrisken

2016-05-26

Personer som har utsatts för mobbning på arbetsplatsen löper dubbelt så stor risk att drabbas av självmordstankar än andra. Värst är det för anställda som utsatts för fysiskt våld eller raseriutbrott. Det visar en undersökning från Norge.

Kommentarer: 1

Expert vill se mobbningsombudsman

2016-03-15

Vuxenmobbning är ett växande problem och en het fråga som få vill ta sig an. Psykologen Stefan Blomberg, som skrivit en bok i ämnet, anser att det finns behov av en mobbningsombudsman i Sverige.

Mobbning minskar inte

2015-08-13

Åtta procent av landets elever är utsatta för mobbning i skolan, enligt en rapport från organisationen Friends. Många skolor brister i det förebyggande arbetet och skolpersonal efterfrågar fortbildning inom mobbning.

Kommentarer: 1

Var tionde nätmobbad på jobbet

2015-04-23

Chefer och män är mest utsatta för nätmobbning i arbetslivet. De som drabbas skattar sin egen hälsa och sitt engagemang på jobbet lägre än andra. Det framgår av en stor undersökning om vuxenmobbning via internet. 

Även en chef kan bli mobbad

2015-04-08

Ett tuffare klimat på arbetsplatserna gör att mobbningen ökar inte bara mellan kollegor. Allt fler chefer vittnar nu om att de utsätts för såväl trakasserier som rena hot.

Riksåklagaren vill pröva Krokom-dom

2015-03-30

Det så kallade Krokom-fallet ser ut att få en rättslig fortsättning. Riksåklagaren vill att Högsta domstolen ska ta upp det unika fallet för en sista prövning.

Kommentarer: 2

Chefer i Krokom friade

2015-03-04

De båda chefer som tidigare dömts för att ha orsakat socialsekreteraren Lars Perssons död, frias av hovrätten. Men rätten är oenig då en ledamot ville se cheferna fällda. Nu hoppas åklagare Åse Schoultz på en prövning i Högsta domstolen. 

Kommentarer: 2

Orättvist ledarskap ökar risk för mobbning

2014-11-14

Hur uppstår egentligen mobbning på jobbet? En ny studie från Karolinska Institutet pekar ut en rad faktorer i arbetsmiljön att se upp med.

Metod för att motverka mobbning

2014-08-22

Föreläsningar, gruppdiskussioner och en konkret handlingsplan – det är en metod mot mobbning som testats på tre arbetsplatser inom vård och omsorg. Och de preliminära resultaten pekar på att metoden har effekt.

Kommentarer: 1

Webbfråga

Vänliga veckan är här, hur är tonen på ditt jobb?

  • Alltid inbjudande 20%  
  • Oftast trevlig 62%  
  • Korrekt 3%  
  • Inte så trevlig 14%  
  • Aldrig tänkt på 0%  
Totalt antalet röster: 143