Mobbning

30 artiklar

Här samlar vi nyheter, reportage och andra artiklar som handlar om Mobbning, vilket är ett av våra drygt 30 sakområden som vi kontinuerligt bevakar.

Chefer som mobbas saknar ofta stöd

2017-03-09

Mobbning på arbetsplatsen drabbar även chefer men de har ofta svårt att få stöd. För att komma ur situationen väljer många chefer att sluta sitt arbete, visar en studie vid Karolinska institutet.

 

Kommentarer: 1

Kvinnor och män reagerar olika på mobbning

2017-03-07

Kvinnor och män löper lika stor risk att utsättas för mobbning på arbetsplatsen. Men medan kvinnor ofta blir långtidssjukskrivna och tar antidepressiva läkemedel väljer män i högre utsträckning att fortsätta gå till jobbet eller sluta sitt arbete, visar en studie vid Århus och Köpenhamns universitet.

Mobbning utreds opartiskt med norsk metod

2017-03-03

Det kan vara svårt att utreda mobbning när ord står mot ord. Faluns kommun använder en norsk metod med oberoende utredare som påminner om en polisutredning. Målet är att parterna ska förlikas och förlåta och att ingen ska behöva sluta sitt jobb.

Hantera mobbning på rätt sätt

2017-02-27

Nästan var tionde arbetstagare uppger att de utsatts för någon form av mobbning på jobbet. Men vad skiljer mobbning från kränkande särbehandling? Och hur hanterar man och förebygger mobbning på arbetsplatsen?

Kommentarer: 1

Redan utsatta blir oftare mobbade

2016-11-23

Den som är känslig för stress och lätt får ångest löper större risk att bli mobbad på jobbet. Den kontroversiella slutsatsen drar Stami, norska statens arbetsmiljöinstitut i en studie.

Kommentarer: 5

Mobbning dubblerar självmordsrisken

2016-05-26

Personer som har utsatts för mobbning på arbetsplatsen löper dubbelt så stor risk att drabbas av självmordstankar än andra. Värst är det för anställda som utsatts för fysiskt våld eller raseriutbrott. Det visar en undersökning från Norge.

Kommentarer: 1

Expert vill se mobbningsombudsman

2016-03-15

Vuxenmobbning är ett växande problem och en het fråga som få vill ta sig an. Psykologen Stefan Blomberg, som skrivit en bok i ämnet, anser att det finns behov av en mobbningsombudsman i Sverige.

Mobbning minskar inte

2015-08-13

Åtta procent av landets elever är utsatta för mobbning i skolan, enligt en rapport från organisationen Friends. Många skolor brister i det förebyggande arbetet och skolpersonal efterfrågar fortbildning inom mobbning.

Kommentarer: 1

Var tionde nätmobbad på jobbet

2015-04-23

Chefer och män är mest utsatta för nätmobbning i arbetslivet. De som drabbas skattar sin egen hälsa och sitt engagemang på jobbet lägre än andra. Det framgår av en stor undersökning om vuxenmobbning via internet. 

Även en chef kan bli mobbad

2015-04-08

Ett tuffare klimat på arbetsplatserna gör att mobbningen ökar inte bara mellan kollegor. Allt fler chefer vittnar nu om att de utsätts för såväl trakasserier som rena hot.

Webbfråga

Hur gör du när jobb hopar sig?

  • Skriver att göra-lista 59%  
  • Jobbar sent 24%  
  • Rensar kalendern 3%  
  • Tar hjälp av chefen 5%  
  • Går och fikar 10%  
Totalt antalet röster: 197