Mångfald

31 artiklar

Här samlar vi nyheter, reportage och andra artiklar som handlar om Mångfald, vilket är ett av våra drygt 30 sakområden som vi kontinuerligt bevakar.

Sysav prisas för aktivt mångfaldhetsarbete

2016-10-28

Det skånska avfalls- och återvinningsföretaget Sysav har fått pris för sitt mångfaldhetsarbete. De arbetar aktivt för att hitta nya rekryteringsvägar och nå ut till underrepresenterade grupper.

Objektiv rekrytering med artificiell intelligens

2016-10-12

Ett verktyg som bygger på artificiell intelligens ska hjälpa företag och organisationer att rekrytera mer jämställt. Men fortfarande spelar informella nätverk en stor roll i anställningsprocessen.

Asperger en tillgång på jobbet

2016-06-10

Jonas Johansson levde ovetandes om sin Asperger. Först när han var 38 år ramlade polletten ner och han fick en förklaring till de svårigheter han tidigare haft. Till skillnad från många andra med samma neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har han i dag en anställning och en införstådd chef.

Uttalsträning hjälper nya svenskar på jobbet

2016-06-08

Alla som lär sig svenska borde få träna uttal och kommunikation. Brister i uttalet är ett onödigt hinder i arbetslivet för personer med utländsk bakgrund Det anser Jakob Svärd, entreprenör i Malmö som startat ett företag för uttalsutbildning.

Kommentarer: 2

Bra när flera språk talas på jobbet

2016-02-22

Arbetsplatser bör acceptera att flerspråkiga medarbetare växlar mellan olika språk. En strikt språkpolicy kan begränsa kommunikationen, helt i onödan. Det anser Heike Havermeier, som nyligen lade fram sin avhandling om språkblandning på jobbet.

Kommentarer: 1

Mångfaldspolicy kan slå fel

2016-02-03

Likabehandlingsarbete kräver tid

2015-09-10

Sensus Västra Sverige har utsetts till årets HBTQ-vänligaste arbetsplats 2015. Kompetensutveckling av ledning och medarbetare är en insats som bidragit till priset tror Kay Rönn, regionchef på Sensus.

Våga vara öppen på jobbet

2015-09-03

Alla vinner på ett arbetsklimat som är öppet och inkluderande. Men fortfarande finns stor okunskap och fördomar om hbtq-personer i arbetslivet. Transpersoner är mest utsatta. Arbetsliv har träffat Alexandra Larsson, major i flygvapnet och öppet transsexuell.

Kommentarer: 3

Mångfald lönar sig

2015-03-30

Integration hör till det som engagerar svenska väljare mest. Ofta talas det om hur arbetsmarknadspolitiken kan bidra till att fler nya svenskar kommer in på arbetsmarknaden. Men hur kan företagen underlätta för personer med utländsk bakgrund att komma in i samhället? Och vad spelar egentligen etnisk mångfald på jobbet för roll? 

Byggföretaget som tar mångfald på allvar

2014-10-23

Gilla Jobbet Skanska har gått från ord till handling i arbetet med mångfald och inkludering. I uppdraget att renovera miljonprogrammet Vivalla i Örebro, ingår att ta emot praktikanter som själva bor i området.

Webbfråga

Hur gör du när jobb hopar sig?

  • Skriver att göra-lista 59%  
  • Jobbar sent 24%  
  • Rensar kalendern 3%  
  • Tar hjälp av chefen 5%  
  • Går och fikar 10%  
Totalt antalet röster: 197