Kompetens

40 artiklar

Här samlar vi nyheter, reportage och andra artiklar som handlar om Kompetens, vilket är ett av våra drygt 30 sakområden som vi kontinuerligt bevakar.

Kanske faktaluncher en gång i månaden?

2016-12-07

Prisas för arbetsmiljöutbildning

2016-12-06

Ingenjörsstudenter behöver ha insikt i arbetsmiljöfrågor eftersom de ofta blir chefer och projektledare. Det anser Martina Berglund vid Linköpings tekniska högskola och Anette Karltun vid Jönköpings tekniska högskola som tilldelats Sveriges Ingenjörers arbetsmiljöpris, Levipriset.

"Vi äldre har mycket att lära av de yngre"

2016-11-28

Att lära av mer erfarna kollegor tycker nog de flesta är en god idé. Men behöver den erfarna nödvändigtvis vara äldre? Det tycker man inte på analys- och teknikkonsultföretaget WSP. Inom ämnet hållbarhet pågår ett omvänt mentorskap där yngre medarbetare är mentorer åt äldre adepter.

Lärare behöver mer kunskap om stökiga barn

2016-10-17

Arbetssituationen för lärare har blivit tuffare. Redan under grundutbildningen skulle blivande lärare behöva utbildning i hur man hanterar utåtagerande barn, anser Per Rabitsch på Lärarnas Riksförbund.

Placering påverkar prestationen

2016-08-17

Precis som i klassrummet verkar placering i kontorslandskapet ha betydelse för hur de anställda presterar. För allra bäst lönsamhet ska man undvika att medarbetare med liknande styrkor och svagheter sitter bredvid varandra, enligt en ny studie.

Spännande jobb kan också vara tråkiga

2016-05-19

En ny studie från finska Arbetshälsoinstitutet gör upp med myten om att det bara är medarbetare med rutinuppgifter som blir uttråkade på jobbet. Även chefer och experter har tråkigt.

Kompetensutveckling för lärare höjde betyg

2016-02-15

Det lönar sig att satsa på lärares kompetens. När lärare på tio skolor med dåliga studieresultat fick möjlighet att öka sin egen kompetens, höjdes även elevernas betyg.

Bakgrundskoller via sociala medier ökar

2016-01-26

Allt fler företag gör bakgrundskoller via sociala medier på dem som söker jobb, visar en ny rapport från Stockholms Handelskammare. En effekt av det är att personer som inte är så aktiva i sociala medier sållas bort i rekryteringsprocessen.

Stor satsning på arbetsmiljöutbildning

2015-12-09

Svenskt Näringsliv, LO och PTK satsar hela 75 miljoner kronor på att få fler skydds- och arbetsmiljöombud samt chefer att utbilda sig inom arbetsmiljö. Satsningen ska pågå i tre år och omfattar både grund- och fördjupningsutbildningar.

Överkvalificerade riskerar hälsan

2015-09-22

Hög utbildningsnivå brukar associeras med bättre hälsa och ökad medellivslängd. Men att vara överkvalificerad på jobbet kan också vara en hälsorisk, enligt en ny studie.

Webbfråga

Hur känner du inför att göra ett personlighetstest när du söker jobb?

  • Intressant att testa 41%  
  • Om det krävs 38%  
  • Tveksam 21%  
  • Nej, då söker jag inte jobbet 0%  
Totalt antalet röster: 34