Kemikalier

39 artiklar

Här samlar vi nyheter, reportage och andra artiklar som handlar om Kemikalier, vilket är ett av våra drygt 30 sakområden som vi kontinuerligt bevakar.

Riskerna med lustgas kartläggs

2017-01-18

Tandvårdspersonal riskerar att utsättas för höga nivåer av lustgas när de behandlar patienter. Gasen påverkar det centrala nervsystemet och kan leda till minskad fertilitet. Nu ska Arbets- och miljömedicin i Örebro kartlägga problemet och ta fram råd och rutiner som minskar exponeringen.

Hormonstörande ämne förbjuds i kassakvitton

2017-01-11

Det hormonstörande ämnet bisfenol A kommer att förbjudas i kassakvitton och biljetter efter ett beslut i EU-kommissionen. Studier visar att kassapersonal som hanterar kvitton utsätts för mycket höga halter under en arbetsdag.

 

Grön diesel också skadligt

2016-11-25

Avgaser från så kallad grön diesel är minst lika skadligt för lungor, hjärta och blodkärl som avgaser från oljebaserad diesel, visar ny forskning. Yrkesförare och andra som arbetar nära dieseldrivna maskiner är utsatta.

3D-skrivare sprider nanopartiklar

2016-06-07

Allt fler företag har börjat använda 3D-skrivare för att ta fram detaljer och produkter. Tekniken är konkurrenskraftig, framför allt inom tillverkningsindustrin. Men ny forskning visar att 3D-tekniken kräver skyddsåtgärder.

Risker när nanoteknik lämnar laboratoriet

2016-01-28

Nanoteknik har hittills främst hanterats i laboratoriemiljö. Men i och med att allt fler produkter förväntas innehålla nanopartiklar i framtiden kommer också fler utsättas för dem på jobbet.

Pris till uppsats om städsprej

2015-11-23

Droppar från rengöringssprejer blir kvar i luften när man städar – i vissa produkter är det omkring en femtedel av det som sprejas ut. Det kan vara en arbetsmiljörisk för städare som andas in sprejen.

Nya råd om hantering av skärvätskor

2015-11-09

Anställda inom verkstadsindustrin som använder skärvätskor drabbas ofta av luftvägsbesvär som orsakar långa sjukskrivningar. Nu har IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med åtta företag tagit fram åtgärder som ska minska risken för problem med luftvägarna.

Lösningsmedel kan skada hörseln

2015-09-09

Vissa lösningsmedel, ensamma eller i kombination med buller, ökar risken för bestående hörselnedsättningar. Det visar såväl djurförsök som studier på människor. Trots det är det väldigt få som känner till riskerna.

Avgaser kan ge demens

2015-08-25

Avgaser kan vara en bidragande orsak till att människor utvecklar demens. Det visar en nyligen publicerad studie från Umeå universitet.

Lagändringar från 1 juli

2015-06-22

Från och med den 1 juli i år upphävs föreskrifterna om härdplaster. De ska istället ingå i ett samlat kapitel om kemiska arbetsmiljörisker. Föreskrifterna om gravida och ammande samt minderåriga är andra exempel på föreskrifter som ändras från 1 juli.

Webbfråga

Hur påverkas du av våren?

  • Ny energi 50%  
  • Vårtrött 17%  
  • Glad 33%  
  • Deppig 0%  
  • Stressad 0%  
  • Inget särskilt 0%  
Totalt antalet röster: 6