Kemikalier

42 artiklar

Här samlar vi nyheter, reportage och andra artiklar som handlar om Kemikalier, vilket är ett av våra drygt 30 sakområden som vi kontinuerligt bevakar.

Ny wepportal om nanomaterial

2017-08-18

EUON heter en ny EU-finansierad webbportal som samlar information om nanomaterial. Den vänder sig till tillverkningsföretag, konsumenter och andra som söker information om nanomaterial och risker med hanteringen av dem.

Klorfri reningsmetod testas på badhus

2017-04-20

Ett nytt sätt att rena vattnet i badhus – utan klor – testas nu i Skellefteå kommun. Om det visar sig fungera, blir det en arbetsmiljövinst för personalen och även bra för besökarna, anser Kåre Eriksson, forskare vid Umeå universitet.

Kemikalier kan orsaka hjärtsjukdom

2017-03-30

Att det finns ett samband mellan kemiska risker i arbetet och cancer är känt sedan länge. Mindre känt är att kemikalier också kan öka risken för hjärt-kärlsjukdom eller stroke.

Riskerna med lustgas kartläggs

2017-01-18

Tandvårdspersonal riskerar att utsättas för höga nivåer av lustgas när de behandlar patienter. Gasen påverkar det centrala nervsystemet och kan leda till minskad fertilitet. Nu ska Arbets- och miljömedicin i Örebro kartlägga problemet och ta fram råd och rutiner som minskar exponeringen.

Hormonstörande ämne förbjuds i kassakvitton

2017-01-11

Det hormonstörande ämnet bisfenol A kommer att förbjudas i kassakvitton och biljetter efter ett beslut i EU-kommissionen. Studier visar att kassapersonal som hanterar kvitton utsätts för mycket höga halter under en arbetsdag.

 

Grön diesel också skadligt

2016-11-25

Avgaser från så kallad grön diesel är minst lika skadligt för lungor, hjärta och blodkärl som avgaser från oljebaserad diesel, visar ny forskning. Yrkesförare och andra som arbetar nära dieseldrivna maskiner är utsatta.

3D-skrivare sprider nanopartiklar

2016-06-07

Allt fler företag har börjat använda 3D-skrivare för att ta fram detaljer och produkter. Tekniken är konkurrenskraftig, framför allt inom tillverkningsindustrin. Men ny forskning visar att 3D-tekniken kräver skyddsåtgärder.

Risker när nanoteknik lämnar laboratoriet

2016-01-28

Nanoteknik har hittills främst hanterats i laboratoriemiljö. Men i och med att allt fler produkter förväntas innehålla nanopartiklar i framtiden kommer också fler utsättas för dem på jobbet.

Pris till uppsats om städsprej

2015-11-23

Droppar från rengöringssprejer blir kvar i luften när man städar – i vissa produkter är det omkring en femtedel av det som sprejas ut. Det kan vara en arbetsmiljörisk för städare som andas in sprejen.

Nya råd om hantering av skärvätskor

2015-11-09

Anställda inom verkstadsindustrin som använder skärvätskor drabbas ofta av luftvägsbesvär som orsakar långa sjukskrivningar. Nu har IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med åtta företag tagit fram åtgärder som ska minska risken för problem med luftvägarna.

Webbfråga

Vad gör ni för arbetsmiljösatsningar i höst?

  • Medarbetarenkät 0%  
  • Skyddsrond 33%  
  • Stresskartläggning 33%  
  • Arbetsmiljöutbildning 0%  
  • Ingen alls 0%  
  • Vet inte 33%  
Totalt antalet röster: 3