Jämställdhet

43 artiklar

Här samlar vi nyheter, reportage och andra artiklar som handlar om Jämställdhet, vilket är ett av våra drygt 30 sakområden som vi kontinuerligt bevakar.

Webbverktyg ska göra arbetslivet mer jämställt

2017-03-27

Snart är det premiär för Arbetsmiljöverkets nya digitala verktyg som kan göra skillnader mellan kvinnors och mäns arbetsmiljöer synliga. Verktyget är ett resultat av Arbetsmiljöverkets regeringsuppdrag att hitta nya metoder för att förebygga kvinnors ohälsa.

Pris ska öka jämställdhet bland advokater

2016-11-01

Ett nyinstiftat pris ska driva på arbetet för jämställdhet i advokatbranschen. Det hoppas i alla fall juristen Louise Meijer, som tagit initiativ till Justitiapriset.

Grabbig jargong skadar byggbranschen

2016-10-24

Hur pratas det egentligen i byggbranschen? Undersökningar visar att jargongen på byggen gör att kvinnor lämnar branschen. Det vill Byggnads och Byggcheferna ändra på genom kampanjen "Prata så alla kan lyssna".

Lesbiska föräldrar har jämnare inkomst

2016-05-30

Många kvinnor blir förlorare i lönestatistiken efter att de fått barn. Männens inkomster påverkas inte alls lika mycket. Men bland lesbiska par är inkomstutvecklingen mycket jämnare, visar en ny rapport.

Svensk arbetsmarknad starkt könsuppdelad

2016-03-23

Sverige har en av världens mest könssegregerade arbetsmarknader. Av de 30 vanligaste yrkena är det bara tre som har en jämn könsfördelning. Det visar färska siffror från SCB.

Kvinnors karriärer bromsas av barn

2016-02-25

En ny undersökning från Unionen om det föräldravänliga arbetslivet visar att föräldraskapet har större konsekvenser för kvinnor än män när det handlar om jobbet. 

Arbetsgivarna oeniga om lönekartläggningar

2016-01-25

Regeringens förslag om att företag ska göra årliga lönekartläggningar möter olika reaktioner hos arbetsgivarna. Svenskt Näringsliv är kritiska, samtidigt som Bankinstitutens arbetsgivarorganisation är positiva och redan i dag har årliga lönekartläggningar i sina kollektivavtal.

Mixade grupper har gynnat arbetsmiljön

2016-01-19

På Coca Cola i Sverige har ett enträget jämställdhetsarbete börjat ge resultat. I ledningsgruppen är det hälften kvinnor och hälften män och reglerna vid föräldraledighet har blivit generösare.

Svenska chefer otydliga

2015-05-05

Svenska tjänstemän tror att de behöver vara mer tillgängliga än vad chefen i praktiken förväntar sig. Det visar Unionens internationella undersökning om gränslöshet i arbetslivet.

Glastak hindrar kvinnor

2015-04-01

Kvinnor har svårare än män att uppnå de allra högsta lönerna på svensk arbetsmarknad. När första barnet föds börjar kvinnorna halka efter visar en ny rapport.