Innovationer

44 artiklar

Här samlar vi nyheter, reportage och andra artiklar som handlar om Innovationer, vilket är ett av våra drygt 30 sakområden som vi kontinuerligt bevakar.

Arbetsklimatet påverkar kreativiteten

2016-09-22

Medarbetarnas idéer är ofta betydelsefulla för att förbättra och utveckla en verksamhet. Men rädsla för att göra fel, bli bedömd negativt av andra och osäkerhet på den egna förmågan hämmar kreativiteten, visar en ny avhandling.

Regler behövs för robotar som jobbar

2016-09-02

På bara några års sikt lär robotar av olika slag bli vanligare inom sjukvården och som fysiskt stöd för äldre. Nu pågår arbetet med att ta fram gemensamma internationella regler för hur medicinska robotar ska fungera säkert på nya områden. En av nyckelfrågorna är hur självständigt robotarna ska få agera.

Kontoret flyttar ut

2016-08-10

Att vara ute i naturen har länge rekommenderats för att motverka stress. Men vad händer om kontoret flyttar ut i det gröna? Susanna Toivanen som forskar om framtidens arbetsplatser vill undersöka om det går att få positiva hälsoeffekter av att jobba ute några timmar om dagen.

 

Robotar lär sig samarbeta

2016-06-03

Forskare vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) har under tre år arbetat med att få robotar att samarbeta. Det har resulterat i en teknik som gör att robotar kan kommunicera med varandra

Smarta kameror varnar för risker på byggen

2016-05-10

Forskare vid Örebro universitet har utvecklat ett nytt kamerasystem som på egen hand kan upptäcka och varna för risker på byggarbetsplatser. Den nya tekniken bedöms ha mycket goda möjligheter till att förbättra säkerheten i miljöer där stora maskiner rör sig tillsammans med människor.

Het kontorstrend vållar debatt

2016-04-26

Aktivitetsbaserat är den hetaste kontorstrenden just nu. Allt fler företag hoppas på ökad kommunikation och kreativitet när kontoren får en annorlunda utformning. Och på sänkta lokalkostnader. Hur prestationerna påverkas vet forskare inte ännu.

Robotarna tågar in

2016-02-03

En ny industriell revolution. En samhällsförändring som påverkar varje del av våra arbetsliv. En ohejdbar ångvält som kommer att göra varannan svensk arbetslös. Åsikterna om robotiseringen är många, den både lockar och skrämmer. Vad är det egentligen som håller på att hända?

Är skärmarnas tid förbi?

2016-01-22

Dagarna för våra smarta telefoner kan vara räknade. Inom en femårsperiod kan de komma att ersättas av artificiell intelligens, enligt en rapport från Ericsson.

Ny teknik för att mäta nanopartiklar

2015-12-10

Användningen av nanoteknik bara ökar. Det gör också antalet personer som exponeras för nanopartiklar på jobbet. Det kräver metoder för att mäta riskerna för anställda – något som det forskas intensivt på i Lund.

Han lär människor samarbeta med robotar

2015-11-27

Närmare samarbete mellan människor och maskiner kan öka produktiviteten och minska risken för skador. Det visar en ny avhandling om industrirobotar och personalsäkerhet.

Webbfråga

Hur känner du inför att göra ett personlighetstest när du söker jobb?

  • Intressant att testa 46%  
  • Om det krävs 28%  
  • Tveksam 21%  
  • Nej, då söker jag inte jobbet 5%  
Totalt antalet röster: 57