Hot och våld

33 artiklar

Här samlar vi nyheter, reportage och andra artiklar som handlar om Hot och våld, vilket är ett av våra drygt 30 sakområden som vi kontinuerligt bevakar.

Många konstnärer hotade

2016-12-16

Det är inte bara anställda inom medier som drabbas av hat och hot, utan även konstnärer och författare. I förlängningen drabbar det också dem som jobbar på museer, gallerier och bibliotek.

Hot påverkar privatlivet

2016-09-28

Anställda på myndigheter som utsätts för hot på jobbet undviker inte att fatta obekväma beslut. Däremot påverkas privatlivet negativt. Det visar en rapport från Brottsförebyggande rådet, Brå.

Rutiner behövs för krävande kunder

2016-08-29

Av 3 000 tillfrågade butiksanställda har var tredje blivit hotad av en kund. Nästan lika många kvinnor har blivit sexuellt trakasserade. Mer utbildning för alla som jobbar i butik kan bidra till att stävja problemen.

Kampsport hjälper bussförare

2016-05-09

Bussförare i Danmark lär sig den japanska kampsporten Aikido för att förebygga konflikter. Det har lett till att antalet obehagliga incidenter minskat med 20 procent. Metoden kan fungera både som avledning och minska risken för upptrappning, enligt den svenske konfliktexperten Alexander Tilly.

När hat blir vardag

2016-04-04

Hatiska påhopp och hotfulla påtryckningar förekommer inom flera yrkesgrupper. Hur klarar man att hantera pressen? Och hur avgör man var gränsen går mellan otrevliga meddelanden och hot som kan leda till handling?

Kvinnor mer utsatta för hot och våld

2015-12-21

Nästan var tionde allvarlig arbetsolycka i Sverige beror på hot och våld. Kvinnor är mer drabbade än män och särskilt utsatta är unga kvinnor. Det visar en ny rapport från AFA Försäkring.

Hot och våld har normaliserats

2015-11-18

Kön, etnicitet, ålder och social tillhörighet – allt kan spela roll för risken att utsättas för hot och våld på jobbet. Det visar en rapport om arbetsplatsrelaterat våld inom skola och hemtjänst i Stockholm, Göteborg och Uppsala.

En av fem lärare utsatt för våld

2015-09-18

En av fem lärare har under det senaste året hotats av en elev och lika många har utsatts för någon form av våld från en elev. Det visar en ny undersökning om lärarnas arbetsmiljö.

Rån med skjutvapen ökar kraftigt

2015-08-17

Butiksrånen ökar och i synnerhet rån med skjutvapen. Det visar statistik från Brottsförebyggande rådet.

Fackliga ombud hotas

2015-02-09

Flera fackliga ombud inom Transportarbetareförbundet har utsatts för allvarliga och upprepade hot som även riktats mot deras familjer. Hoten förekommer framför allt inom åkeribranschen.

Webbfråga

Hur påverkas du av våren?

  • Ny energi 27%  
  • Vårtrött 27%  
  • Glad 40%  
  • Deppig 7%  
  • Stressad 0%  
  • Inget särskilt 0%  
Totalt antalet röster: 15