Generationer

23 artiklar

Här samlar vi nyheter, reportage och andra artiklar som handlar om Generationer, vilket är ett av våra drygt 30 sakområden som vi kontinuerligt bevakar.

Egenanställningar ökar

2017-02-23

Antalet egenanställda har ökat de senaste åren. Fenomenet börjar nu sprida sig till andra branscher än kultur och media, visar en rapport från tankesmedjan Futurion.

Allt fler äldre kvar i arbetslivet

2017-01-16

Nästan var femte person jobbar efter att de fyllt 65, visar siffror från SCB. Framför allt är det män som fortsätter att arbeta och många gör det som egna företagare. De kvinnor som väljer att jobba vidare gör det ofta inom vård och omsorg eller utbildningssektorn.

Unga förbereds dåligt för arbetslivet

2016-11-28

Rekryteringsbehovet hos små och medelstora företag är stort, men det är svårt att hitta rätt egenskaper hos de arbetssökande. En anledning är att unga inte är förberedda på kraven i arbetslivet. Det är slutsatsen i en rapport från organisationen Företagarna.

Bra för hälsan att jobba länge

2016-10-31

Att fortsätta arbeta högt upp i åldrarna är bra för hälsan och hög ålder behöver inte vara ett hinder för att fortsätta jobba. Det konstaterar en forskargrupp som på uppdrag av Arbetsmiljöverket gjort en kunskapssammanställning om äldre i arbetslivet.

Lättare för äldre att få nytt jobb

2016-04-21

Det blir allt lättare för personer som är mellan 50 och 59 år att få jobb. Det visar färsk statistik från TRR Trygghetsrådet. 

Äldre i arbetslivet fokus i ny kampanj

2016-04-14

När fler ska jobba längre ställer det särskilda krav på arbetsmiljön. Nu drar EU igång en tvåårig kampanj för att främja hälsosamt åldrande i arbetslivet.

Anställningstrygghet viktigare än arbetsmiljön

2016-03-02

Bra arbetsmiljö har halkat ur listan över de viktigaste kraven på ett bra jobb. I alla fall om man får tro Kairos Future som sedan mitten av 90-talet undersökt vilka jobbfaktorer som svenskarna värderar högst.

Äldre allt friskare

2015-12-18

Landets äldre blir allt friskare och de jobbar också högre upp i åldrarna. Men sysselsättningen har inte ökat i samma utsträckning som hälsan har förbättrats visar en ny rapport.

Höjd pensionsålder inget hot mot unga

2015-02-17

Fler äldre på arbetsmarknaden minskar inte ungas möjligheter att få jobb. En ökning av antalet yrkesverksamma leder istället till att fler jobb skapas. Det visar en ny rapport av Anders Forslund, professor i nationalekonomi.

Yrkeselever dåliga på arbetsmiljö

2015-01-12

Yrkesprogrammens elever har dåliga kunskaper när det gäller arbetsmiljöfrågor. Många känner inte till vem som har ansvaret för dessa eller vad ett systematiskt arbetsmiljöarbete innebär.

Kommentarer: 1

Webbfråga

Hur gör du när jobb hopar sig?

  • Skriver att göra-lista 59%  
  • Jobbar sent 24%  
  • Rensar kalendern 3%  
  • Tar hjälp av chefen 5%  
  • Går och fikar 10%  
Totalt antalet röster: 197