Arbetsolyckor och arbetsskador

112 artiklar

Här samlar vi nyheter, reportage och andra artiklar som handlar om Arbetsolyckor och arbetsskador, vilket är ett av våra drygt 30 sakområden som vi kontinuerligt bevakar.

Många lastbilschaufförer dog på jobbet

2017-01-10

De arbetsrelaterade dödsolyckorna har minskat de senaste fyra åren, men ändå fick 43 personer sätta livet till i arbetsplatsolyckor 2016. Fordon var inblandade i 62 procent av dödsfallen.

Kvinnor tvingas sluta i förtid

2016-11-30

Nästan var sjunde kvinnlig arbetare i privat sektor i åldern 16–25 år kommer inte att kunna jobba fram till pensionen. Det visar ett scenario av sjukfrånvaroutvecklingen som AFA Försäkring redovisar i en ny rapport.

Utbildning har ökat säkerhet på taken

2016-11-11

För att öka säkerheten för takskottare tog arbetsgivarorganisationen Plåt- och ventföretagen för fyra år sedan initiativ till licensutbildningen Skotta säkert. Det har minskat antalet olyckor, säger Alexander Iliev, som är ansvarig för satsningen.

Sex tips för att förebygga olyckor bland unga

2016-11-08

Unga är ofta överrepresenterade i statistiken över arbetsolyckor. Men det har mer att göra med den typ av jobb som unga får än att de är unga, enligt den danske forskaren Johnny Dyreborg som forskar på arbetsolyckor och säkerhetskultur.

Tipstjänst ska stoppa oseriösa byggföretag

2016-10-04

Fusk med arbetsgivaravgifter, svartarbete, mutor, bedrägerier och även brott mot arbetsmiljöreglerna. Sådant kan anmälas på webbplatsen Fair Play Bygg. Fack och arbetsgivare står gemensamt bakom satsningen.

Kommentarer: 1

Ny granskning av bemanningsbranschen

2016-09-13

Det är dubbelt så vanligt att inhyrda råkar ut för olyckor jämfört med andra anställda, enligt Arbetsmiljöverket. Därför genomförs nu inspektioner på 100 bemanningsföretag och 300 företag som använder inhyrd personal.

Vanligt med elolyckor – men få söker vård

2016-06-16

Elektriker löper stor risk att drabbas av olyckor i arbetet men få söker vård. Vanliga symptom efter elolyckor är smärta, nedsatt känsel samt muskelsvaghet. Det visar en studie från Arbets- och miljömedicin i Örebro.

Allt fler sjuka av stress

2016-06-01

Allt fler blir sjuka av stress. Främst är det kvinnorna som drabbas. Det visar Arbetsmiljöverkets årliga sammanställning av arbetsskador och arbetssjukdomar.

Allt fler anmäler arbetssjukdom

2016-05-17

Antalet anmälningar om arbetssjukdom till AFA Försäkring har mer än fördubblats de senaste fem åren. Men att få psykisk ohälsa godkänt som arbetssjukdom är svårt, visar en ny rapport.

Rivningsarbete kan orsaka KOL

2016-05-13

De som jobbar med bygg- och anläggningsarbete löper större risk att få lungsjukdomen KOL. Särskilt utsatta är de som jobbar mycket med rivningsarbeten samt hantverkare som varit i branschen i mer än 20 år. Det visar ny forskning.

Webbfråga

Nyårslöfte eller inte, vad vill du helst fokusera på 2017?

  • Träning 21%  
  • Äta nyttigt 11%  
  • Sova bättre 12%  
  • Skratta mer 33%  
  • Självkännedom 14%  
  • Inget 9%  
Totalt antalet röster: 163