Arbetsolyckor och arbetsskador

120 artiklar

Här samlar vi nyheter, reportage och andra artiklar som handlar om Arbetsolyckor och arbetsskador, vilket är ett av våra drygt 30 sakområden som vi kontinuerligt bevakar.

Trafiksäkerhet glöms i arbetsmiljöarbetet

2017-04-28

En stor del av arbetsolyckorna i Sverige är trafikolyckor. Något förbisett är cykelolyckor som är vanligt bland kvinnor inom vård- och omsorgsyrken. Det visar en rapport om trafiksäkerhet i arbetet.

Utredare vill se rättvisare arbetsskadeförsäkring

2017-04-06

Trots att kvinnor står för merparten av sjukskrivningarna har de sämre möjligheter än män att få sina skador godkända. Det beror på att kunskapen om kvinnors arbetsskador är lägre än kunskapen om mäns, enligt en utredning som överlämnades till socialförsäkringsminister Annika Strandhäll i veckan.

Snickare drabbas av flest byggolyckor

2017-03-17

Antalet olyckor i byggbranschen har ökat de senaste åren. Snickare är den yrkesgrupp inom bygg som drabbas av flest olyckor, enligt en rapport från AFA Försäkring.

Högsäsong för halkolyckor

2017-02-01

Under vintermånaderna sker flest fallolyckor i arbetslivet. Yrkesgrupper som helt eller delvis jobbar utomhus löper störst risk. Och mest utsatta är medelålders kvinnor inom omsorgen. Ålder och kön spelar också roll för hur vi klarar ett fall.

 

Medicinsk yrkesvägledning ska förebygga skador

2017-01-26

Har du handeksem kanske inte jobbet som frisör är det bästa din för hälsa. Men det är inte alltid elever på yrkesutbildningar tänker så. För att förebygga tidiga yrkessjukdomar satsar därför Centrum för arbets- och miljömedicin i Stockholm på ökad kunskap om medicinsk studie- och yrkesvägledning i skolorna.

Många lastbilschaufförer dog på jobbet

2017-01-10

De arbetsrelaterade dödsolyckorna har minskat de senaste fyra åren, men ändå fick 43 personer sätta livet till i arbetsplatsolyckor 2016. Fordon var inblandade i 62 procent av dödsfallen.

Kvinnor tvingas sluta i förtid

2016-11-30

Nästan var sjunde kvinnlig arbetare i privat sektor i åldern 16–25 år kommer inte att kunna jobba fram till pensionen. Det visar ett scenario av sjukfrånvaroutvecklingen som AFA Försäkring redovisar i en ny rapport.

Utbildning har ökat säkerhet på taken

2016-11-11

För att öka säkerheten för takskottare tog arbetsgivarorganisationen Plåt- och ventföretagen för fyra år sedan initiativ till licensutbildningen Skotta säkert. Det har minskat antalet olyckor, säger Alexander Iliev, som är ansvarig för satsningen.

Sex tips för att förebygga olyckor bland unga

2016-11-08

Unga är ofta överrepresenterade i statistiken över arbetsolyckor. Men det har mer att göra med den typ av jobb som unga får än att de är unga, enligt den danske forskaren Johnny Dyreborg som forskar på arbetsolyckor och säkerhetskultur.

Tipstjänst ska stoppa oseriösa byggföretag

2016-10-04

Fusk med arbetsgivaravgifter, svartarbete, mutor, bedrägerier och även brott mot arbetsmiljöreglerna. Sådant kan anmälas på webbplatsen Fair Play Bygg. Fack och arbetsgivare står gemensamt bakom satsningen.

Kommentarer: 1

Webbfråga

Hur gör du när jobb hopar sig?

  • Skriver att göra-lista 59%  
  • Jobbar sent 24%  
  • Rensar kalendern 3%  
  • Tar hjälp av chefen 5%  
  • Går och fikar 10%  
Totalt antalet röster: 197