Arbetsmiljöarbete

172 artiklar

Här samlar vi nyheter, reportage och andra artiklar som handlar om Arbetsmiljöarbete, vilket är ett av våra drygt 30 sakområden som vi kontinuerligt bevakar.

Så kan småföretagare ta hjälp med arbetsmiljöarbetet

2017-02-07

Budgetansvar, IT-utveckling, kundrelationer och så personalfrågor på det. På ett litet företag är det inte ovanligt att en och samma person ska ansvara för vitt skilda frågor. Att arbetsmiljön hamnar i skymundan är inte så konstigt. Men det finns hjälp att få.

Nya lagar nästa år

2016-12-15

Nästa år träder några lagändringar i kraft som påverkar företag och anställda. Arbetsliv har listat de viktigaste.

Förebyggande sjukpenning gav rekordlåg frånvaro

2016-12-08

Torsby kommun ville minska antalet sjukskrivna. De satsade på att fånga upp tidiga signaler på ohälsa och på att använda förebyggande sjukpenning. Nu har kommunen Sveriges lägsta sjukfrånvaro.

Nätverk lösningen för småföretag

2016-12-01

Om små företag bildar nätverk och får stöd i arbetsmiljöarbetet är det mycket större chans att de får fart på arbetsmiljöarbetet. Det visar ny forskning.

Forskningsbidrag ska förbättra tillsynen

2016-10-18

Arbetsmiljöverket har beviljat 12 miljoner kronor i bidrag till fyra forskningsprojekt. Ett av dem handlar om arbetsmiljö och hälsa på företag med mindre än tio anställda där fokus ligger på etnicitet och könsskillnader.

 

De prisas för sitt arbetsmiljöarbete

2016-10-07

Ett huvudskyddsombud i möbelbranschen och en produktionsledare i livsmedelsbranschen. Det är vinnarna av Prevents arbetsmiljöstipendium 2016.

Arbetsmiljösatsning lönar sig

2016-10-05

Genomtänkta satsningar på arbetsmiljön är även ekonomiskt lönsamma. Det visar ett danskt forskningsprojekt som undersökt vad som karakteriserar en lyckad arbetsmiljösatsning.

Så ska parterna minska sjuktalen

2016-08-24

På tisdagen sa regeringen ja till arbetsmarknadsparternas förslag om hur de höga sjuktalen ska sänkas. Förslaget innebär ökade satsningar på förebyggande arbetsmiljöarbete.

Medarbetarenkäter ett trubbigt verktyg

2016-05-27

Medarbetarenkäter är populära och används på större arbetsplatser för att ta reda på hur arbetsmiljön och ledarskapet fungerar. Men det är ett trubbigt verktyg, visar forskning från Lunds universitet. De standardiserade enkäterna ger bara sken av att säga sanningen.

Kommentarer: 2

Osäkert om lean är bra för arbetsmiljön

2016-04-13

Så kallad lean-produktion kan ha positiva effekter på arbetsmiljön, men det kan också innebära minskad variation i arbetet och minskat självbestämmande, visar en ny rapport från Arbetsmiljöverket.

Kommentarer: 1

Webbfråga

Om du hade livsvårdstimme i stället för friskvårdstimme, vad skulle du göra då?

  • Fika 6%  
  • Träna 35%  
  • Något kulturellt 18%  
  • Gå en kurs 15%  
  • Tänka 26%  
Totalt antalet röster: 100