Publicerad 18 maj 2017

Så ska äldre lockas att jobba längre

Längre arbetsliv

Active ageing heter ett avtal mellan arbetsmarknadens parter på europeisk nivå som ska underlätta för arbetstagare att stanna kvar i arbetslivet högt upp i åldrarna. Arbetsanpassning, arbetsrotation och kompetens- och karriärutveckling är några föreslagna åtgärder.

Efter nio månaders förhandlingar har arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer i Europa kommit överens om ett avtal om aktivt åldrande i arbetslivet. Avtalet har bland annat tagits fram för att möta den demografiska utvecklingen med allt fler äldre i EU.

– Det är ett avtal som spänner över många områden. Men grunden i avtalet är möjliga sätt för människor att arbeta längre i arbetslivet. Det är fråga om åtgärder som ska övervägas utifrån de olika ländernas situation och behov, säger Niklas Beckman som arbetar med nationell och internationell arbetsrätt på Svenskt Näringsliv.Foto: Svenskt Näringsliv

Ett av målen är att säkra och bibehålla en hälsosam och säker arbetsmiljö. För att det ska uppnås föreslås en rad åtgärder, till exempel förebyggande strategier, riskhantering och utbildning av arbetstagare om säkerhetsreglerna på arbetsplatserna.

För att arbetstagarna i Europa ska få ett långsiktigt hållbart och produktivt arbetsliv rekommenderas bland annat åtgärder som arbetsanpassning och arbetsrotation. Ett annat prioriterat område är att stödja kompetensutveckling och livslångt lärande, bland annat genom att erbjuda arbetstagarna kompetens- och karriärutveckling.

Meningen är att EU-länderna de närmaste tre åren ska införa avtalet och använda de föreslagna åtgärderna, utifrån ländernas olika förutsättningar. I Sverige finns redan överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter inom en rad områden, bland annat när det gäller arbetsanpassning och arbetstidsförkortning.

– Sverige ligger bra till. Man stannar kvar längre i arbetslivet om man jämför med andra delar av Europa. Ur ett europeiskt perspektiv har Sverige också ett högt deltagande på arbetsmarknaden med både män och kvinnor som arbetar.

År 2060 beräknas närmar 30 procent av befolkningen i EU vara över 65 år. Samtidigt beräknas den arbetsföra befolkningen i EU-länderna minska.

– Det är en viktig fråga att människor kan arbeta längre och att man har möjlighet att stanna kvar på arbetsmarknaden tills att man uppnår pensionsåldern. Det är något som man måste göra, inte minst för hållbarheten i pensionssystemet, säger Niklas Beckman.

Taggar: KompetensGenerationer

  • AC
  • / 10:36, 2 juni 2017
  • /

  För att man ska kunna verka längre i arbetslivet krävs en helt annan syn på arbetsmarknaden. För det första måste åldersdiskriminering upphöra. För att det ska ske behöver möjligen ett generationsskifte, då dagens unga måste jobba ännu längre än till 65. Det är få företag som anställer personer över 50 år idag. Det är få företag, som "satsar" på äldre i form av jobbrotation, utbildning etc. Många i samhället både företag och de som styr vårt land behöver tillsammans motverka åldersdiskriminering trots att vi har en lag emot det, det handlar om synen att se på äldre arbetskraft. Tråkigt då vi inte har småbarn som är sjuka eller ska hämtas på dagis, lång erfarenhet och kompetens, trygghet etc. listan är lång.

  • Lars Åke Bäckman
  • / 08:40, 24 maj 2017
  • /

  Varför inte både och?! Det finns ingen anledning att ställa äldre mot yngre och det är svårt även för äldre att få jobb. Och pensionen är inget spännande alternativ idag.

  • V.S
  • / 11:53, 23 maj 2017
  • /

  Är det inte bättre att se till att de yngre kommer in i arbetslivet? Eftersom det råder brist på jobb åt unga trots bra utbildning.

Skriv din kommentar

Kommentarer är tillåtna till 2017-11-18
Regler för kommentarer

Webbfråga

Hur gör du med mejlen på semestern?

 • Kollar inte mejl 56%  
 • Tittar ibland 33%  
 • Smygmejlar 4%  
 • Mejlar som vanligt 6%  
 • Har inte mejl i jobbet 0%  
Totalt antalet röster: 48