Publicerad 20 mars 2017

Nio av tio skolor brister i arbetsmiljöarbetet

Skolans arbetsmiljö

Stress, hot och våld, buller och dålig luft. Det är några arbetsmiljöproblem som landets största arbetsplats- skolan brottas med enligt en inspektionsinsats som Arbetsmiljöverket gjort.

Under tre år har Arbetsmiljöverket inspekterat grund- och gymnasieskolor runt om i landet. Resultatet är nedslående. Nio av tio skolor har brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Det gäller bland annat stress och konflikter på arbetsplatsen samt hot och våld mot skolans personal.

– Vi kan konstatera att det inom skolan ofta finns brister när det gäller riskbedömningar och handlingsplaner, säger Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör och projektledare för inspektionsinsatsen i en kommentar.

En arbetsmiljöundersökning som publicerades förra året visade att två av tre grundskollärare skippar lunch, jobbar över eller tar med jobbet hem minst en dag i veckan. Andelen grundskollärare som utsätts för våld är också högre än genomsnittet för samtliga yrken.

Dålig luftkvalitet till följd av bristande ventilation är ett annat problem. I många fall saknas också åtgärder mot buller samt rutiner för kontroll av städning, enligt Arbetsmiljöverkets rapport.

– Den dåliga luften är i många fall ett resultat av överfulla klassrum. Här behöver skolansvarig och fastighetsupplåtare föra en tydlig dialog om skolans behov och lokalernas begränsningar. En god arbetsmiljö skapar också en god läromiljö, säger Adam Jansson.

Ladda ner Arbetsmiljöverkets rapport:

Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom Chefredaktör 08-402 02 52

Taggar: BullerStressHot och våldVentilationArbetsmiljöarbete

  • André Braun
  • / 01:04, 25 mars 2017
  • /

  Hej!


  I måndags gick Arbetsmiljöverket ut med ett pressmeddelande där man sa att nio av tio skolor slarvar med arbetsmiljön.

  https://www.av.se/press/nio-av-tio-skolor-slarvar-med-arbetsmiljon/


  Något som även ni uppmärksammade om än inte helt i så stor omfattning som andra tidningar gjort det. Ni nämner inget om det grundläggande problemet som alltså utgör av hur man brister i sitt "systematiska arbetsmiljöarbete" i skolvärlden.

  http://www.prevent.se/arbetsliv/ovrigt/2017/nio-av-tio-skolor-brister-i-arbetsmiljoarbetet/

  Nio av tio skolor brister i arbetsmiljöarbetet
  www.prevent.se
  Stress, hot och våld, buller och dålig luft. Det är några arbetsmiljöproblem som landets största arbetsplats- skolan brottas med enligt en inspektionsinsats som Arbetsmiljöverket gjort.

  Det märkliga är att ingen, inte heller ni på Arbetsliv och Prevent ifrågasätter Arbetsmiljöverkets roll och ansvar i den här situationen. Var har man egentligen sysslat med på Arbetsmiljöverket de senaste tio åren eftersom man låtit situationen bli så allvarlig? Var finns de regelbundet återkommande kvalitativa tillsynerna som skulle förhindrat att så många skolor uppvisade de här bristerna?

  I sammanhanget så finns i skolan 1.4 miljoner elever. Minderåriga som enligt arbetsmiljölagen ses som arbetstagare och med det omfattas av den. Men som saknar skyddsombud med juridisk rätt att agera vid allvarliga brister och som inte har fackliga företrädare. En skola med "arbetstagare" som alltså är beroende av en kraftfull myndighet som tar sitt tillsynsansvar när det berör elevernas arbetsmiljö. Detta är inget ni varit omedvetna om för jag vet om att fler än jag försökt få er att uppmärksamma den här situationen men ni har inte visat något intresse för den.

  Få har därmed granskat hur man på Arbetsmiljöverket tagit sitt tillsynsansvar. Varför har inte Arbetsmiljöverket agerat när skolor anmälts när det berör allvarliga arbetsmiljöbrister som kunnat leda till att elever kan skadas och dö? Varför kan huvudmän, skolchefer och rektorer medvetet ljuga och fara med osanning till Arbetsmiljöverket rörande arbetsmiljöarbetet utan att man på Arbetsmiljöverket genomskådar det, agerar och straffförelägger? Hur kommer det sig att man på Arbetsmiljöverket missar uppenbara och tydliga arbetsmiljöbrister?

  Hur kommer det sig att vi idag har en skola som via praktiken (APL och PRAO) leder ut elever på företag med allvarliga arbetsmiljöbrister men där man på Arbetsmiljöverket upptäcker det här men inte följer upp med att kontrollera vad för kontroller anvariga huvudmän och rektorer gjort av berörda arbetsplatser innan eleverna kommit ut på praktiken? Hur kommer det sig att vi har en skola idag som tillåter att elever kan utnyttjas, utsättas för övergrepp, skadas och dö utan att någon myndighet utreder varför det sker?

  Hur kommer det sig att olyckor även med dödlig utgång inte anmäls till Arbetsmiljöverket eller Polisen? Hur kommer det sig att polisen inte har kompetens att förstå att olyckor i skolvärlden utgör arbetsplatsolyckor och med det skall utredas rörande om ett eventuellt arbetsmiljlbrott föreligger? Är det någon som granskat den juridiska straffpåföljden när ett barn omkommer i skolan jämfört med om en arbetstagare i skolan eller på ett företag, skadas och dör på grund av arbetsmiljöbrister? Varför hör vi inte talas om företagsbot på miljoner kronor när ett barn dör i skolan eller en verksamhet med kopplingar till skolan?


  Varför inser ingen att vi haft en skola som varit i princip "tillsynslös" under ett tiotal år, ja egentligen ännu längre vilket lett fram till den här situationen. Vem skulle våga flyga om flyget under samma tid varit tillsynslös och saknat en kraftfull och ansvarstagande tillsynsmyndighet? Varför inser ingen att när vi har en situation där nio av tio skolor uppenbart slarvar med arbetsmiljöarbetet så har vi en katastrofsituation där en haverikommision bör granska varför det har blivit så här...

  Det är rätt märkligt att ni som skall vara kompetenta på det här inte visat något intresse för situationen och ifrågasatt den...

  André Braun
  0735 844 967


  Toppen på ett isberg rörande signaler om allvarliga arbetsmiljöbrister i skolan de senaste tio åren...

  http://www.gp.se/nyheter/v%C3%A4stsverige/skolan-anm%C3%A4lde-aldrig-d%C3%B6dsolyckan-1.4161406
  Skolan anmälde aldrig dödsolyckan | Göteborgs-Posten ...
  www.gp.se
  Elever omfattas av samma lagstiftning som anställda. Olyckor under skoltid ska skyndsamt anmälas till Arbetsmiljöverket. Enligt Bo Lindgren, åklagare vid ...

  http://www.hn.se/nyheter/varberg/praktikplatser-riskbed%C3%B6ms-inte-1.1748889
  Praktikplatser riskbedöms inte | Hallands Nyheter - Varberg
  www.hn.se
  En stor del av undervisningen för naturbrukseleverna på Munkagårdsgymnasiet sker på praktikplatser. De har flera veckors APL, arbetsplatsförlagt lärande, som ...
  http://www.arbetarskydd.se/Arbetsmiljobrott/hd-darfor-slipper-kommunen-bota-efter-skololycka-6579637

  HD: Därför slip

Skriv din kommentar

Kommentarer är tillåtna till 2017-09-20
Regler för kommentarer

Webbfråga

Hur gör du med mejlen på semestern?

 • Kollar inte mejl 56%  
 • Tittar ibland 33%  
 • Smygmejlar 4%  
 • Mejlar som vanligt 6%  
 • Har inte mejl i jobbet 0%  
Totalt antalet röster: 48