Mer

227 artiklar

Vill du läsa mer? Här finns fler artiklar om arbetsmiljö. 

Kontor i ur och skur

2017-06-19

I det gamla regementsområdet i Växjö har fastighetsbolaget Castellum sedan ett år tillbaka ett utomhuskontor. Bättre hälsa och produktivitet är två vinster med att jobba utomhus, anser initiativtagaren Jenny Rungegård.

Även lindriga elolyckor ger bestående men

2017-06-07

Även lindriga elolyckor kan ge nervskador som visar sig senare i livet. Efter elolycksfall är det viktigt att bli noggrant undersökt i sjukvården, konstaterar Lars Jansson, inspektör på Elsäkerhetsverket.

Ny granskning av bemanningsbranschen

2017-06-05

Korta anställningar och anställningar på olycksdrabbade arbetsplatser kan göra att bemanningsbranschen är mer utsatt för olyckor än andra branscher. En granskning som Arbetsmiljöverket gjort visar att det finns brister i bemanningsanställdas arbetsmiljö. Men branschorganistaionen Bemanningsföretagen är kritiska till granskningen.

"Chefen lärde mig ta paus"

2017-05-31

Livsviktiga beslut mitt i kaoset

2017-06-02

Hur förbereder man sitt företag inför en kris, när man omöjligen vet vilket scenario man kommer att ställas inför och när? Och hur ska man ta hand om sina medarbetare när krisen väl är ett faktum?

Små knep gör stor skillnad

2017-05-31

Anna Ekman gillar att jobba som målare – det är kreativt, fritt och kul. Men jobbet innebär också att hantera kemikalier, lyfta tungt och jobba länge i samma arbetsställning. Som skyddsombud vill hon få fler att förstå att arbetsmiljön faktiskt spelar roll.

På spaning efter framtidens arbetsmiljö

2017-05-31

Hur kommer robotiseringen och den digitala revolutionen påverka våra jobb? Arbetsliv har med hjälp av Sveriges vassaste experter på området listat nio faktorer som kan få betydelse för framtidens arbetsmiljö och arbetsmarknad. 

Krav från kunder får företag att flytta hem

2017-05-29

Allt fler svenska tillverkningsföretag väljer att flytta tillbaka till Sverige. Att förlägga sin produktion till ett låglöneland på andra sidan jorden blir inte alltid så lönsamt som man trott. Dessutom ställer många kunder krav på att underleverantörer har en god arbetsmiljö.

Så ska äldre lockas att jobba längre

2017-05-18

Active ageing heter ett avtal mellan arbetsmarknadens parter på europeisk nivå som ska underlätta för arbetstagare att stanna kvar i arbetslivet högt upp i åldrarna. Arbetsanpassning, arbetsrotation och kompetens- och karriärutveckling är några föreslagna åtgärder.

Kommentarer: 3

Robot som hackas kan bli farlig

2017-05-16

Säkerheten för maskiner inom tillverkningsindustrin är ofta mycket hög för att inte de som arbetar vid bandet ska skadas. Men när det gäller robotar som är uppkopplade mot nätet missas ofta säkerhetsaspekten, enligt en ny studie.

Krafttag mot arbetslivskriminalitet i Norge

2017-05-12

Norge har länge legat i framkant i kampen mot arbetslivskriminalitet. Det har lett till att man lyckats stoppa arbetsgivare som systematiskt undanhållit skatter och brutit mot arbetstids- och arbetsmiljöregler. Arbetsmiljöverket tar nu lärdom av Norge och andra länder i arbetet mot osund konkurrens.

Kommentarer: 1

Milleniegenerationen ser dystert på jämställdhet

2017-05-11

Arbetslivet kommer inte bli mer jämställt i framtiden. Det tror i varje fall inte dagens unga kvinnor, enligt en rapport från Chefsorganisationen Ledarna.

Webbfråga

Hur gör du med mejlen på semestern?

  • Kollar inte mejl 48%  
  • Tittar ibland 42%  
  • Smygmejlar 3%  
  • Mejlar som vanligt 6%  
  • Har inte mejl i jobbet 0%  
Totalt antalet röster: 31