Publicerad 12 april 2017

Ett år med nya föreskrifterna – så har det gått

Jobbstress

Nu har det gått ett år sedan de nya föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö började gälla. Syftet var bland annat att få bukt med den arbetsrelaterade stressen och det stora antalet sjukskrivningar. Arbetsmiljöverket har gjort drygt 500 inspektioner för att följa upp hur införandet gått.

Huvuddelen av inspektionerna har gjorts inom offentlig förvaltning, försvar, vård och omsorg, sociala tjänster och utbildning. Inom kontaktyrken, som vård och omsorg, finns en emotionell belastning som kan leda till psykisk ohälsa.

– Men det kan även gälla för en chef som plötsligt ställs inför arbetsuppgifter där man till exempel ska avskeda kollegor. Det kan bli en stark psykisk belastning som man inte är förberedd på. I den situationen ska arbetsgivaren se till att motverka risken för ohälsa. Det kan till exempel ske genom handledning eller vidareutbildning, säger Ulrich Stoetzer, med dr och psykolog vid Arbetsmiljöverket som varit med och utformat föreskrifterna.Foto: privat

En stor del av anmälningar om brister i arbetsmiljön som skyddsombud skickade in till Arbetsmiljöverket under 2016 handlade om OSA-föreskrifterna. Anmälningarna handlar ofta om arbetsbelastningen och att kraven i arbetet inte är anpassat till resurserna.

– Då får man ser över de krav som ställs på arbetstagarna, men också de resurser som finns. Bemanningen är en del, men det finns andra saker som också påverkar arbetsbelastningen,
Det kan till exempel gälla arbetsmetoder, arbetsverktyg eller kompetens för att utföra arbetet. En annan fråga som dykt upp vid inspektionerna rör oklarheter kring arbetsuppgifter, resultat, arbetssätt, prioriteringar och stöd.

– Arbetsgivaren ska klargöra hur man utför arbetet och var man kan få stöd och hjälp. Det påverkar också upplevelsen av arbetsbelastning och kan göra att man har svårt att hantera de arbetsuppgifter man har.

Men otydlighet kan också leda till att man tar på sig för mycket arbete eller gör saker som det inte är tänkt att man ska göra.

– Det är något som man skapat själv och inget som arbetsgivaren direkt krävt. Därför är det viktigt med dialogen mellan arbetsgivare och arbetstagare om hur arbetet ska utföras, säger Ulrich Stoetzer.

De nya föreskrifterna föregicks av många och heta diskussioner innan de kunde införas. Svenskt Näringsliv hörde till kritikerna. Lagstiftning är fel väg att gå hävdade de, eftersom det är svårt att avgöra om psykisk ohälsa beror på arbetet eller på privata omständigheter.

Arbetsrättsexperten Erik Danhard är också kritisk till de nya föreskrifterna. Han varnar för att arbetsrätten krockar med arbetsmiljörätten.

 – Föreskriften nämner inte med ett ord att en arbetstagare har plikter i förhållande till sin arbetsgivare genom ett frivilligt träffat anställningsavtal. I kraft av anställningsavtalet har arbetstagaren åtagit sig att utföra det arbete en arbetsgivare anvisar, följa arbetsgivarens instruktioner för hur och när det ska utföras. Detta är inte alls berört i föreskriften, vilket gör regelverket otydligt och missvisande, säger han till tidningen Lag & Avtal.

Taggar: MobbningStress

  • Daniel Bergström, Arbetsmiljöingenjör
  • / 01:13, 12 maj 2017
  • /

  Bra artikel, Krister Zeidler! Den enda dom som prövats utifrån AFS 2015:4 (själmordet i Krokom) visar tyvärr hur Arbetsrätten och Arbetsmiljölagen går emot varandra med tragiska konsekvenser. Jag körde själv en följetong om detta: http://arbetsmiljoingenjoren.blogspot.se/2016/11/far-man-mobba-ihjal-anstallda-det-gar.html .

  • Peter Hellman/ UtvecklingsAkuten
  • / 01:47, 2 maj 2017
  • /

  Vad jag vänder mig mot är att det så viktiga "förebyggande" arbetet på något sätt helt verkar ha "glömts" bort. Det finns hur många "behandlingar" som helst, som är tänkt att "sättas in" när "arbetstagaren" nått den gräns där stressen sätter stopp.
  Tom. "vetenskapen" har visat (Prof. Marie Åsbergs forskning) att man har haft fel "angreppsvinkel", då man riktat insatserna på att "bota/ lindra" de "symptom" som stressen skapar. När man efter väl genomgången behandling återgår till sitt arbete, så upptäcker man att "stressorerna" finns kvar - trots given behandling?

  Tyvärr eller beklagligtvis, så "slösas" det med kapital av bägge sorter, såväl monetärt som humant. Och de "utlovade" resultaten uteblir.

  Detta kan jag hjälpa till med.
  Men, eftersom jag säger att "det är inget svårt", så verkar INGEN våga lita på vad jag säger. Gå gärna in på www.utvecklingsakut.n.nu, där beskriver jag hur jag tycker att man skall "angripa problemet".

  Jag behöver "bara" fem minuter av Er tid, för att rita och berätta hur jag menar att man skall göra, för att komma tillrätta med förmätet sagt ALLT!

Skriv din kommentar

Kommentarer är tillåtna till 2017-10-12
Regler för kommentarer

Webbfråga

Varför är det stressigt i maj?

 • Mycket på jobbet 41%  
 • Mycket på fritiden 12%  
 • Våren går för fort! 27%  
 • Känner ingen majstress 20%  
Totalt antalet röster: 117