Publicerad 2 januari 2014

Skapa bättre team

Alla chefer vill leda effektiva arbetsgrupper — men vad behövs för att gruppen ska nå resultat? Arbetsliv bad en expert och tre chefer ge tips på hur bra team kan byggas.

Det finns mycket att vinna på att bygga välfungerande team.Alexandra Thomas är psykolog på Move Management och jobbar med att utveckla arbetsgrupper. Ett engagerat och framgångsrikt team påverkar både verksamhet och individ positivt, och som exempel nämner hon forskning som visar att kirurgteam som lärt känna varandra väl också får fler överlevande patienter.

Samtidigt finns det ibland en övertro på team.

– Om arbetsuppgiften inte är så komplex kan man jobba ihop ändå. Men är arbetsuppgiften komplex måste man lära känna varandra mer, och förstå varandra bättre, säger Alexandra Thomas.

Men att bygga effektiva team är ett jobb som kräver tålamod, och inte minst förståelse för de processer som pågår i gruppen. Gemensamt för de flesta teorier om team är att utvecklingen går igenom olika faser; från att medlemmarna lär känna varandra, till att de ska hantera konflikter och slutligen kunna samarbeta effektivt. Och den svåraste – men kanske viktigaste fasen – är konfliktfasen.

– I den fasen aktiveras många känslor, det kan bli påhopp på ledaren, och det blir fokus på tillkortakommanden. För många är det tufft, och som ledare kan man börja ifrågasätta sig själv. 

Tyvärr gör konflikträdslan att de flesta svenska grupper aldrig når den mest effektiva fasen, enligt Alexandra Thomas. Och det är förvånande att det ofta läggs så lite tid på teamets utveckling, tycker hon. För det är definitivt en nyckel för att nå resultat.

– Det ger möjlighet att förutse saker och leda gruppen framåt, och medvetet arbeta för att komma in i nästa fas. Som ledare behöver man inte heller ta allt personligt, reaktioner kan bero på fasen gruppen befinner sig i, säger hon.

Tips för effektiva team

  • Var tydlig med vad som är syftet och målet med gruppen och vilka roller som finns.
  • Gör förväntningar och kommunikationsvägar tydliga. Låt gruppen och individerna berätta om sina behov.
  • Sätt upp gemensamma spelregler för gruppen.
  • Lägg tid på att lära känna varandra — det skapar tillit och förtroende.
  • Skaffa kunskaper om teamets utvecklingsprocesser.
  • Alla arbetsgrupper har inte förutsättningar att bli effektiva team. I team med fler än nio bildas subgrupper.
  • Ta hjälp om du känner dig ensam som chef; gå med i nätverk, sök en mentor eller handledare.
  • Led situationsanpassat. Bjud på dig själv som ledare. Du måste börja för att gruppen ska våga.
  • Skapa förutsättningar för engagemang: visa respekt, ge trygghet och skapa delaktighet.


Lästips
Läs Susan A Wheelan: ”Att skapa effektiva team: en handledning för ledare och medlemmar”, Studentlitteratur. Boken är en praktisk handledning för hur man bygger upp team steg för steg och hur man lyckas bevara deras topprestationer.

Carin Hedström

Taggar: Arbetsklimat