Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Balansguiden

Balansguiden från Prevent är en kostnadsfri guide som kan vara ett stöd för dig som vill fundera över hur din arbetsdag ser ut. 

Balansguiden bygger på fem filmer från dagens flexibla arbetsliv. Varje film följs av beskrivningar och frågeställningar som kan hjälpa dig att fundera över hur just din situation ser ut och vad du kan göra för att skapa en bättre balans mellan ditt arbetsliv och privatliv.

Är ni flera på arbetsplatsen som använder guiden kan den även vara en utgångspunkt för att gemensamt komma fram till hur ni ska ha det hos er.