Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Alkohol och andra droger

Här finns information om riskbruk, skadligt bruk och beroende av alkohol och andra droger i arbetslivet. Det finns råd och tips om allt från förebyggande arbete som vad man ska göra om någon kommer påverkad till jobbet.

Eftersom arbetet är viktigt för de flesta kan arbetsplatsens syn på och förhållande till alkohol och andra droger kan ha stor påverkan på de anställdas förhållningssätt.

Det är vanligt att problem med alkohol eller andra droger upptäcks av arbetskamraterna. Som anställd är det viktigt att inte blunda för problem och säkerhetsrisker.

Skadligt bruk är ett arbetsmiljöproblem där den som är chef har ett formellt ansvar att agera. Chefen ansvarar för säkerheten och har rätt att skicka hem en medarbetare som kommer till jobbet påverkad.