Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Ämnen

Arbetsmiljö är allt från svåra situationer och relationer människor emellan till olika riskfaktorer som är kopplade till kemiska ämnen eller till exempel ljud, belysning och buller.

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Under våren 2016 började Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA, att gälla. Prevent har utbildningar, böcker och verktyg inom de områden som de nya föreskrifterna tar upp, till exempel arbetsbelastning, arbetstidens förläggning, ledarskap, kränkande särbehandling och starkt psykiskt påfrestande arbetsuppgifter.

Stress

I många situationer är stress en positiv reaktion som man inte vill vara utan. Det är när kraven blir större än förmågan att klara av dem som stressen blir negativ. Men det går att göra något åt för hög stress på jobbet. Här får du goda råd om vad du kan göra i din roll som till exempel anställd eller chef.

Läs mer om stress

Arbeta hälsofrämjande och få gladare medarbetare

Arbetsmiljöarbete handlar ofta om att förebygga ohälsa och olycksfall. Att arbeta hälsofrämjande är ett mer offensivt arbetssätt. Genom att främja det som är bra kan man skapa en arbetsplats där man trivs och mår bra. 

Läs mer om hälsofrämjande arbetsmiljö