Uppgifter om städområdet

Nedan finner ni en checklista som hjälper er att specificera uppgifter om städområdet. Checklistan gör det enklare för städföretaget att göra en rimlig uppskattning av arbetsinsatsen. Därmed blir prisuppgiften som ni får mer välgrundad.

Ladda hem checklistan

Uppgifter om städområdet