Städning eller fastighetsservice?

En del städföretag erbjuder flera servicetjänster, så kallad fastighetsservice eller facility management.

Är det enbart städning ni vill upphandla? En del städföretag erbjuder bredare servicetjänster, till exempel städning i kombination med golvvård, fönsterputs, reception, vaktmästartjänster, lunchrums- eller fikarumsservice, frukostservice eller trädgårdsskötsel.

Ibland kan det vara en fördel att upphandla flera av dessa tjänster från en enda leverantör. På så sätt kan kontakterna bli enklare. Som kund får ni en större flexibilitet i den service ni köper.

För städföretaget blir ni intressantare som kund, om ni köper fler tjänster.

För städare kan fastighetsservice i bästa fall innebära att de får mer omväxlande arbetsuppgifter. Det sliter inte lika mycket på kroppen som ensidig städning kan göra. Diskutera gärna om medarbetarna kommer att växla mellan olika arbetsuppgifter (bra och flexibelt) eller om vissa enbart kommer att arbeta med städning (vilket kan bli mindre flexibelt och minskar städarnas möjligheter till variation i arbetsbelastningen).