Hur kan städningen styras?

Redan i upphandlingsunderlaget är det bra att specificera hur städningen ska styras. Här presenteras tre olika sätt.

1. Städning upphandlas enligt en arbetsspecifikation

Detta kan till exempel innebära att vissa lokaler städas dagligen, andra varje vecka. Arbetsspecifikationen beskriver i detalj vad som ska städas och hur. En arbetsspecifikation kan vara ett bra underlag men har också sina begränsningar. Ibland kan det vara motiverat att inte städa ett rum varje vecka, till exempel om innehavaren varit sjuk eller bortrest en vecka. Ibland krävs mer städning, till exempel beroende på årstid eller särskilda aktiviteter som smutsar ner.

2. Städning upphandlas enligt svensk städstandard

Nordisk Städstandard INSTA 800 (Svensk Standard SS 62 78 01) innebär att man specificerar kvalitetsnivå för varje lokal. Kvaliteten anges i sex nivåer efter hur mycket föroreningar som finns kvar efter städning. Upphandlingar enligt svensk städstandard kräver att man minst en gång i kvartalet direkt efter städningen kontrollerar om den motsvarar beställd kvalitet.

Fördelen med Svensk städstandard är att man säkerställer att städresultatet uppfyller den kvalitet som avtalats.

Svensk städstandard passar bäst för den som är beredd att lägga tid på att styra och kontrollera städningen. Detta kräver också kunskap om städstandarden.

När man upphandlar städning enligt svensk städstandard, är det viktigt att också precisera hur ofta den avtalade städnivån ska uppnås, t ex varje dag eller varje vecka. För den som vill läsa mer om svensk städstandard, finns information på många städföretags webbplatser. Standarden kan köpas från SIS Förlag.

3. Behovsanpassad städning

Medelvägen innebär att städaren anpassar städinsatsen efter att ha gjort en egen bedömning av behovet. Ofta finns en arbetsspecifikation som grund men städaren avgör själv var och hur mycket det behöver städas. Ofta kombineras detta med att städentreprenören och kunden gemensamt följer upp och och gör en subjektiv bedömning av städkvaliteten.

Behovsanpassad städning förutsätter kompetenta städare, som kan bedöma städbehovet och anpassa arbetsinsatsen.