Vilken typ av städning behöver ni?

Ett tydligt underlag och tydliga krav på entreprenören är viktigt för att en upphandling ska ge bra resultat. Målet är städtjänster av rätt kvalitet utförda av professionella städföretag åt kunder som vet vad detta innebär.

Städning med rätt frekvens

Det är vanligt med synpunkter på kvaliteten i städningen. Det är inte ovanligt att det blir diskussioner om vad som är rätt kvalitet och vilken kvalitet kunden har beställt och betalar för. Inför upphandling av städtjänster, tänk över:

  • Hur ofta behöver lokalerna städas? Vissa utrymmen kanske behöver städas oftare och andra mer sällan. Om ni själva inte kan bedöma detta kan ni diskutera med städentreprenörerna vad de anser är lämpligt.
  • Hur viktigt är priset på städningen jämfört med den kvalitet som ni vill ha? Det förekommer att anbud är låga, för att städning görs med låg frekvens. Det förekommer också att det är skillnad på vad som ingår i anbuden. Det som verkar billigt, kan därför istället bli dyrt, när man måste köpa tilläggstjänster eller öka städfrekvensen för att bli nöjd med städningen. Kontrollera därför noga vad som ingår i anbuden och se till att det är klart vilken städfrekvens/kvalitet som anbuden utgår från.
Hur kan man bedöma om en entreprenör är professionell?

En oprofessionell städare kan förmodligen inte leverera förväntad kvalitet på städningen. Dessutom finns risk att felaktiga städmetoder sliter på eller förstör ytskikt och inredning. Därför är det bra att ställa krav på att städarna och deras arbetsledare har en grundläggande städutbildning. Ni kan också kontrollera om de städmetoder som entreprenören föreslår är sådana städmetoder som rekommenderas. I upphandlingsguiden finns förslag på hur dessa krav kan formuleras vid upphandling.

Ni får bättre anbud om entreprenörerna vet vad som gäller i era lokaler

Det är skillnad på att städa stora tomma rum och små rum med mycket inredning. Använd gärna Uppgifter om städområdet som underlag för att inledningsvis och översiktligt beskriva förutsättningarna för städning hos er. Använd gärna också Städvänlighetskollen för att se vad ni kan göra för att underlätta städningen hos er. Enklare städning blir ju också billigare.