Stöd seriösa städtjänster

Konkurrens är viktigt men det ska vara konkurrens på lika villkor. Sprid information om hur era och andras kunder kan upphandla seriösa städtjänster. Det tjänar alla på!

Seriösa städtjänster innebär ...
  • att städföretagen betalar skatter och arbetsgivaravgifter
  • har avtalsenliga villkor för städpersonalen
  • att städningen är miljöanpassad
  • att städningen görs under rätta arbetsförhållanden
  • personalen bär synligt ServiceID-kort, ID06 eller motsvarande kontrollerbart id-kort (ServiceID är framtaget i samarbete med Almega Serviceföretagen, Fastighetsanställdas förbund, Kommunal och Skatterverket).

Ni tjänar på att stödja seriösa städtjänster

Ni tjänar på det på flera sätt!

  • Vi minskar prispressen från svartstädning
  • Ni kan själva kontrollera de krav som Allt om Städ rekommenderar och är förberedda om kunderna ställer dessa krav i sina förfrågningsunderlag
  • Om många kunder använder likartade krav, blir det mindre arbete för er med varje nytt anbud
Visa att ni stödjer seriösa upphandlingar

Här nedan finns en banner som städföretag kan ladda ned och lägga på sin webbplats. Bannern är en bild som länkar till Allt om städs sida om upphandling. På så sätt fungerar den som en service till städföretagets kunder som vill få tips om krav som kan ställas vid upphandling.

Bannern är också en signal till befintliga och nya kunder att ert företag anser att det är viktigt med vit, professionell, miljöanpassad städning och att ni bryr er om städarnas arbetsförhållanden.

Använd vår knapp för att länka till Allt om städ så visar ni att städföretaget stödjer en seriös upphandling av städtjänster.

Så här lägger du in knappen på din webbplats:

Alternativ 1

Kopiera knappen genom att ställa muspekaren på den och högerklicka, Kopiera/Copy. Klistra in knappen via ert administrationsverktyg för er hemsida, på den sida där ni vill lägga den. Infoga en länk från bilden till http://www.alltomstad.se/upphandling/default.aspx.

Alternativ 2

<a href="http://www.alltomstad.se/upphandling/default.aspx" target="_blank" ><img alt="Gör seriösa upphandlingar" src="http://www.alltomstad.se/images/allt-om-stad-button.jpg"/></a>