ServiceID – servicebranschens id-kort

ServiceID är en legitimation för servicebranschen som har tagits fram av Almega Serviceföretagen i samarbete med Skatteverket och de fackliga organisationerna för att säkerställa en seriös bransch. Målet är att det i framtiden ska ställas krav på ServiceID i alla städ- och serviceupphandlingar.

ServiceID är redan en viktig del i arbetet med att stärka branschen och motarbeta oseriösa aktörer. Legitimationen gör det möjligt för kunder att kontrollera att personen som utför en tjänst är anställd av ett registrerat företag som har kontrollerats enligt kraven för ServiceID.

Obligatoriskt för Auktoriserade Serviceentreprenörer

Legitimationen är obligatorisk för alla Auktoriserade Service-entreprenörer från och med den 15 september 2013, vilket även syns på kortet i form av auktorisationsloggan. Auktorisationen utfärdas av Almega Serviceentreprenörerna och intygar bland annat att företaget har ett miljöledningssystem, att en kontroll av företagets ekonomi har gjorts samt att någon i ledande befattning har genomgått en auktorisationsutbildning.

Konceptet ServiceID kommer att utvecklas kontinuerligt. Teknologin som finns i SerivceID-korten gör att möjligheterna för företagen är många. Korten kan till exempel fungera som passerkort till lokaler eller förråd, till tidrapportering eller som närvaroregistrering.