Är det viktigt för er att städfirman är vit och kan sitt jobb?

Det är viktigare än många kan föreställa sig att anlita en seriös städfirma som gör ett bra jobb. Fundera över hur det ser ut hos er.

  • Spelar det någon roll hur välstädade och fräscha era lokaler är? Diskuterar ni på din arbetsplats hur städningen fungerar? Hur påverkar städningen medarbetarna och hur påverkar den kunderna?
  • Har ni själva tillräckliga kunskaper om städning? Eller är det viktigt att den städfirma ni anlitar vet vilka städmetoder som är bra för era lokaler och de ytskikt som ni har?
  • Hur skulle era medarbetare reagera på att ni anlitar en städfirma där städpersonalen har dåliga arbetsvillkor och kanske till och med arbetar svart, utanför det sociala skyddsnätet?
  • Vilka värderingar är det som styr ert företag? Tar ni ett socialt ansvar? Är ni måna om att medarbetarna ska trivas och må bra? För att dessa värderingar ska vara trovärdiga är det viktigt att de speglas i hela verksamheten. Det innefattar hur städningen av era lokaler sköts.
  • Hur upplever ni luftkvaliteten hos er?  Dålig städning kan ge dålig luft, som i sin tur kan ge symptom som irritation i ögon, näsa och luftvägar, luftvägsinfektioner, trötthet, huvudvärk och koncentrationssvårigheter. Hur försäkrar ni er om att den städning ni köper in är tillräckligt bra?

Enligt Ekobrottsmyndigheten ingår en stor del av den svarta städningen i grov och organiserad brottslighet. Självfallet är det viktigt att välja ett städföretag som inte har anknytning till grov ekonomisk brottslighet. Vad kan hända om de får fritt tillträde till era lokaler? Att anlita svarta städföretag snedvrider dessutom konkurrensen på de vita företagens bekostnad.