Omväxlande städarbete

Det är vanligt att städare har ont i nacke, axlar och skuldror. Det beror ofta på att städarbetet är ensidigt och påfrestande. Att växla mellan städning och andra arbetsuppgifter bidrar till variation och minskar risken att få ont, samtidigt som arbetet kan bli mer stimulerande.

Hur kan städarbetet utvidgas?

Företag och organisationer som har städning i egen regi har ofta goda möjligheter att själva utforma tjänster med ett varierat innehåll. När städning görs på entreprenad avgörs innehållet i arbetet av vad kunden köper för tjänster. Det är därför bra att ha en dialog med kunden i samband med upphandling och diskutera bredare tjänster än enbart städning.

Städarbete kan kombineras med andra arbetsuppgifter, så kallade kombitjänster, till exempel

  • trappstädning kan kombineras med fastighetsskötsel
  • kontorsstädning kan kombineras med andra serviceuppgifter som vaktmästare, receptionsarbete, fastighetsskötsel, posthantering, trädgårdsskötsel, eller skötsel av fikarum med service av kaffeautomater, lunchbeställningar etc
  • hotellstädning kan kombineras med arbete i frukostmatsalen.

För städföretaget innebär en utvidgning av städarbetet att nya servicetjänster erbjuds kunderna, vilket kan resultera i både nya kunder och marknader.

Fördelar med omväxlande arbete

Det omväxlande arbetet har flera fördelar:

  • Det blir en variation i belastningen på kroppen, vilket minskar risken för belastningsskador.
  • Arbetsinnehållet ökar och arbetet blir mer omväxlande, vilket de flesta uppfattar som stimulerande och positivt.

Erfarenheten från arbetsplatser som testat kombitjänster är att det ibland är svårt (men inte alls omöjligt) att få medarbetare att acceptera att deras arbetsuppgifter förändras. Enklast är att introducera kombitjänster i samband med att man åtar sig ett nytt uppdrag. Då kan man rekrytera medarbetare som vill ha ett omväxlande arbete. Det är också viktigt att den som får nya arbetsuppgifter får en bra introduktion och utbildning för att att klara dessa uppgifter.

Vem behöver omväxlande arbete?

När städare erbjuds andra arbetsuppgifter beror det oftast på att de har fått problem med värk och smärta som gör det svårt att fortsätta med städarbetet. Då är det oftast som en rehabiliteringsåtgärd för att städaren ska kunna fortsätta att arbeta överhuvudtaget. Detta är naturligtvis bra, men det är viktigt att också de som börjat få ont, men fortfarande klarar av arbetet också kan erbjudas ett arbete som minskar belastningen och risken att värken förvärras. Bäst är förstås om alla från början har ett omväxlande arbete, även om man inte har ont.