Effektiv organisering av städarbete

Hur kan man organisera städarbetet så att det blir effektivt samtidigt som det innebär en så rimlig arbetsbelastning som möjligt för städarna?

Här följer tips på hur arbetsgivare eller arbetsledare kan se över hur arbetet organiseras för att hantera situationer när någon blir sjuk eller när det inkommit klagomål på utfört arbete. Läs också om planering av storstädning och hur man kan hantera extraarbete.

När någon är sjuk

När en städare blir sjuk är det vanligt att arbetsuppgifterna fördelas på de städare som är på arbetsplatsen. I vissa fall är sjukfrånvaron till och med så hög att vissa städare ständigt utöver sitt eget städområde måste städa andras.

Som arbetsgivare eller chef är det viktigt att ha klara och tydliga rutiner för vad som ska göras när någon blir sjuk. Om städare ofta måste städa ett större städområde än det egna är risken stor för belastningsskador. Det är därför viktigt att ta beslut om:

  • Hur ska man täcka upp för sjukfrånvaro? Finns vikarier eller går det att kalla in timanställda på kort varsel?
  • Går det att organisera om städningen så att viss städning skjuts upp någon dag för att undvika att städområdets storlek ökar?
  • Om någon städare ska städa ett större städområde än vanligt är det viktigt att arbetsledaren tydligt informerar städaren om att denne inte förväntas städa lika noggrant. Det är också viktigt att ange vad som ska prioriteras så att städningen kan klaras av på utsatt tid.
När man måste städa efter någon annan

Ibland kommer in klagomål på ett utfört städarbete. Det är då inte ovanligt att duktiga och pålitliga städare får rycka in och städa efter sina kollegor.

Som arbetsgivare eller chef är det viktigt att ha klara och tydliga rutiner för vad som ska göras i sådana fall. Om städare ofta måste städa ett större städområde på ordinarie arbetstid ökar risken för belastningsskador. Ta därför beslut om följande:

  • Hur ska man hantera den extra städning som blir då en städare måste städa efter en kollega? Finns vikarier eller går det att kalla in timanställda på kort varsel?
  • Går det att organisera om städningen så att viss städning skjuts upp någon dag för att undvika att städområdets storlek ökar.
  • Om någon städare ska städa ett större städområde än vanligt är det viktigt att arbetsledaren tydlig informerar städaren om att denne inte förväntas städa lika noggrant. Det är också viktigt att ange vad som ska prioriteras så att städningen kan klaras av på utsatt tid.
  • Ofta blir arbetet lättare om man får möjlighet att arbeta tillsammans med en kollega. På så sätt kan man hjälpas åt med tunga moment. Det blir oftast trevligare när man har någon att dela ett stressigt arbete med.
Storstädning

Det moderna sättet att sköta storstädning är att dela upp den på mindre arbetsuppgifter som fördelas jämnt över året. Storstädningen ska alltså skötas som en del av det dagliga arbetet. På detta sätt blir arbetet inte så tungt eftersom varje arbetsmoment tar betydligt kortare tid.

Om storstädning måste göras under en begränsad tid är det viktigt att städaren inte samtidigt måste sköta sin ordinarie städning. Ofta blir storstädningen lättare om man får möjlighet att arbeta tillsammans med en kollega. På så sätt kan man hjälpas åt med tunga moment. Det blir oftast trevligare när man har någon att dela ett tungt arbete med.

Som arbetsgivare eller chef är det viktigt att ha klara och tydliga rutiner för storstädning. Hur ska den organiseras? Planera också så att arbetstiden räcker till för de arbetsuppgifter som ingår i storstädningen.

Att styra arbetstid och fritidsarbete

En viss flexibilitet i arbetstiden uppskattas ofta. Många städare ser möjligheten att kunna påverka arbetstiden som en av fördelarna med städyrket. Denna flexibilitet är alltså positiv.

Som arbetsgivare eller chef är det viktigt att ha klara och tydliga rutiner för städarnas arbetstid så att arbetspassen inte blir för långa. Att arbeta in tid är oftast inte lämpligt eftersom belastningen oftast blir för hög om man arbetar mer än åtta timmar per dygn.

Som arbetsgivare kan det därför vara rimligt att i anställningsavtalen tydligt klargöra att extraarbete med städning utanför anställningen inte är acceptabelt. Sådant extraarbete ökar belastningen. Dessutom ökar risken för belastningsskador.