Organisera städarbetet

Vilken roll spelar organisationen av städarbetet? Läs vad städare som anmält arbetsskada berättar. Eller gå direkt till tips om effektiv organisering av städarbetet eller råd om hur städarbetet kan göras mer omväxlande.

Städarbetet kan ibland vara tungt. Detta visar en rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet. Här finns berättelser från städare som anmält arbetsskada. De berättar om tillfällen då arbetet varit särskilt tungt. Det kan till exempel handla om

  • att man utöver sina egna arbetsuppgifter rycker in för arbetskamrater som är sjuka eller städar extra när det kommit klagomål på den städning som någon annan utfört
  • att man arbetar med storstädning samtidigt som man också sköter den vanliga städningen
  • att man arbetar långa arbetsdagar för att arbeta in tid så att man kan gå tidigare eller få en ledig dag.

Städarna beskriver hur arbetssituationer som dessa har startat en utveckling av värk som efter en tid, ibland flera år, har lett till långa sjukskrivningar.

Arbetsgivare har också berättat om hur anställda extraknäcker som städare utöver heltidsarbetet som städare.

Tre exempel

Hilda som arbetat med entrepenadstädning berättar att städområdena var olika, liksom städarna. Ofta tvingades de som städade effektivt hjälpa till med att bättra på andras jobb så att det blev tillräckligt rent. Hilda säger att de som jobbade sämre inte fick några skador. Hilda tror att hon hade klarat sig utan arbetsskada om hon haft ett eget område och inte behövt städa efter andra.

Johanna tror att hennes arbetsskada beror på den intensiva storstädningen och det tunga arbetet. Hon upplever inte att det finns något enskilt arbetsmoment som orsakat smärtan. Johanna berättar att plötsligt en dag så sa det bara stopp och då kände hon smärtor från halsrygg och axlar. Hon tror inte att den vanliga skolstädningen orsakade arbetsskadan. Hon berättar att när det var storstädning, då körde vi på och jobbade i fyra dagar för att vara ledig fredag. Så vi jobbade in tiden. Då var man helt slut.

Karin tror att hennes arbetsskada beror på tungt arbete med städning, dammsugning, storstädning, att hon skurat väggar och torkat många tavlor i skolsalar. Karin har arbetat fyra år med storstädning som hon säger var mycket tung städning. Arbetet var också stressigt då hennes arbetskamrat ofta var sjukskriven vilket innebar dubbel arbetsbörda.