Vad kostar ökad sjukfrånvaro?

Värk kan ofta leda till sjukskrivning och ökade kostnader för städföretaget. Dessa kostnader kan vara det som skiljer ett städföretag som går med vinst från ett som knappt går ihop eller går med förlust.

Att det är ekonomiskt påfrestande att bli sjukskriven är alla medvetna om. Men vad kostar det för städföretaget? Och vilka ekonomiska konsekvenser blir det av ett sämre eller ogjort städarbete? Personalkostnaderna i städföretag är ofta över 70 % av omsättningen. Det gäller därför att hushålla väl med sina medarbetare.

Sjuklön

Arbetsgivare är skyldiga att betala sjuklön till anställda som inte kan arbeta på grund av skada eller sjukdom. Den första sjukdagen är karensdag. Därefter betalas 80 % av lönen fram till och med den 14:e sjukdagen. Därefter är det Försäkringskassan som efter godkännande av sjukskrivningen betalar ut sjukpenning.

Tabellen nedan visar företagets kostnader om städaren har en sjuklön på 100 kr/tim.

  I arbete Sjukfrånvaro
dag 2-14
Lön 100:-/timme 80:-/timme
Semesterlön 12% 13:-/timme 13:-/timme
Sociala avgifter 40% av lön
+ semesterlön
45:-/timme 37 kr/timme
Total kostnad 158:-/timme 130:-/timme

 

Andra kostnader

Utöver sjuklönen uppstår det alltid andra kostnader och merarbete vid sjukfrånvaro:

  • Kostnader och merarbete för att engagera vikarier.
  • Merkostnad för övertidsarbete när andra städare arbetar extra för att täcka upp.
  • Risk för att de städare som rycker in inte kan göra ett lika bra jobb. De kanske inte kan rutinerna så bra eller vet kanske inte lika väl vad som ingår i städuppdraget. En försämrad städkvalitet kan innebära kundklagomål eller att ni till och med tappar uppdraget.
  • Försäkringskassan står för sjukpenning från och med den 15:e sjukdagen. Arbetsgivaren kan behöva stå för andra kostnader som till exempel arbetsplatsens kostnader för rehabilitering.

Arbetsgivarens kostnader för sjukfrånvaro är betydande. Att tidigt ta tag i städares problem med värk för att minska risken för sjukfrånvaro är med andra ord en klok investering.