Om städare får ont

Arbetsmiljöverkets statistik visar att 51 % av alla städare har ont i nacke, axlar och armar varje vecka. Många har också ont i handleder, rygg, ben och knän.

Hur ser det ut på städföretaget?
  • Brukar någon städare ha ont? Hälften av alla städare har ont varje vecka.
  • Vet man vad som kan göras om någon får ont?
  • Har man diskuterat att man kan få ont av att städa och att det är viktigt att prata om det?
  • Vet arbetsledarna vad som ska göras om någon får ont?
  • Är man uppmärksam på signaler om att städare börjar få ont?

Intervjuer med 17 städare som varit sjukskrivna på grund av värk visade följande:

  • De flesta hade haft ont i flera år innan de blev sjukskrivna.
  • Värken blev värre och värre ända tills de inte längre klarade av arbetet.
  • Ofta tog det lång tid att komma tillbaka till arbetet.
  • Många hade sådana besvär att de inte kunde arbeta, åtminstone inte på heltid.

Det är inte ovanligt att det är de mest ambitiösa och skickliga städarna som får ont. Det är de som rycker in för andra och som ofta får ta de besvärliga jobben eftersom man vet att det blir bra gjort. Dessa städare vill ni väl ha kvar i arbete länge?

Det är viktigt att ta värk på allvar. Värk är en signal om att man behöver göra något.

Risken med att inte göra något åt värken är inte bara ökat lidande för städaren, utan också ökade kostnader för städföretaget och minskade inkomster för städaren. Räkna på vad det skulle kosta er om en städare blir långtidssjuk på grund av värk. De pengarna är bättre att investera i förebyggande åtgärder, så att städare inte får ont.