Minska risken för eksem vid städning

Eksem har länge varit en vanlig arbetsskada bland städare. Här finns tips om hur man gör för att minimera risken för eksem.

När uppstår eksem?

Eksem uppstår ofta i samband med våtarbete och då i första hand på händer och fingrar. Risken för att utveckla eksem ökar efter långvarig kontakt med rengöringsvätskor. Samma sak gäller vid mer kortvarig kontakt med starkare rengöringsmedel.

Det är särskilt viktigt att tänka på arbetssätt och hur du skyddar dig om du arbetar med

  • golvstädning
  • rengöring av bord och bänkar
  • trappstädning
  • fönstertvätt
  • toalettstädning
  • väggtvätt.

 

Hur vanligt är eksem?

I arbetsskadestatistiken för städare kan det vara svårt att skilja eksem från andra kemiska arbetsskador. Säkert är dock att förekomsten av eksem har minskat. 1985-1992 anmälde i genomsnitt 210 städare per år eksem som arbetsskada. Under perioden 2000-2006 sjönk antalet till ungefär 30- 40 per år. Och trenden fortsätter. De senaste åren har ungefär 20 anmälningar gjorts per år.


Hur stor betydelse har städmetoderna?

Städmetoderna har utvecklats. Nu för tiden används oftast torra eller fuktiga metoder, inte blöta. Ofta används förpreparerade moppar, som inte behöver blötas eller vridas ur. Det innebär att städare inte längre behöver arbeta så mycket med händerna i vatten. Då minskar risken för eksem.

Läs mer

Städning, minska risken för allergier och eksem

  • Frågeformulär: En enkel checklista som hjälper er att minska risken för bland annat allergier och eksem
  • Broschyr: Städning, minska risken för allergier och eksem (pdf, 398 KB) Ger en mer detaljerad information om orsaker till eksem vid städning och åtgärder som kan minska riskerna.