Jämför städföretaget med andra

Svara på 6 frågor och jämför ert städföretag med andra

Svara på frågorna om hur ni har det. När du svarat på alla frågor får du en översikt och en jämförelse av dina svar med hur det är i andra städföretag som det går bra för.

1/6

Hur mycket hinner chefen arbeta med utveckling av företaget, personalen och verksamheten?

 1. Hinner inte alls arbeta med utveckling
 2. Hinner med det ibland, men inte alls så mycket som skulle behövas
 3. Hinner med det rätt ofta, men inte så mycket som skulle behövas
 4. Ägnar en stor del av arbetstiden åt det
2/6

Hur stor del av din tid som chef ägnar du åt besvärliga personalproblem?

 1. Det tar en mycket stor del av min tid
 2. Det tar en stor del av min tid
 3. Det tar en del tid
 4. Det tar en rätt liten del av min tid
3/6

Hur vanligt är det att chefen behöver hantera klagomål från kunder?

 1. Det händer flera gånger varje vecka
 2. Det händer flera gånger varje månad
 3. Det händer någon gång i månaden
 4. Det händer kanske några gånger om året
4/6

Hur mycket arbetar du som chef?

 1. Arbetar ofta cirka 70 timmar eller mer per vecka
 2. Arbetar ofta cirka 60 timmar per vecka
 3. Arbetar ofta cirka 50 timmar per vecka
 4. Arbetar för det mesta högst cirka 40 timmar per vecka
5/6

Hur ser företagets ekonomiska resultat ut?

 1. Företaget går med förlust
 2. Företaget går ihop, men inte så mycket mer
 3. Företaget går med normal vinst för städföretag (3-8 %)
 4. Företaget går med bra vinst jämfört med genomsnittet för städbranschen (9 % eller mer)
6/6

Hur hög är sjukfrånvaron i ditt företag?

 1. över 15%
 2. 11-15%
 3. 6-10%
 4. Under 5%

Så här ligger ditt företag till jämfört med de bästa i branschen

Utveckling

Stort problem

Mycket bra

Problemhantering

Stort problem

Mycket bra

Klagomål från kunder

Stort problem

Mycket bra

Chefens arbetstid

Stort problem

Mycket bra

Ekonomiskt resultat

Stort problem

Mycket bra

Sjukfrånvaro

Stort problem

Mycket bra

Gör om testet