Städföretaget

Det finns många sätt att städa och att driva företag och det finns många typer av städföretag. Här finns tips och råd om professionell städning, som ökar kvaliteten och kundnöjdheten och som dessutom bidrar till att städarna trivs och slipper få ont av jobbet.

Hur ligger ditt städföretag till?

Arbetar du i ett städföretag? Jämför ditt städföretag med andra städföretag som det gått bra för. Läs om vad de gjort för att lyckas.

Om den dagliga verksamheten

Ett lönsamt städföretag har skickliga och friska städare och nöjda kunder. Här finns mer information om

Läs också gärna om de lagar och regler som gäller arbetsmiljön och vad man kan göra för att följa dem.

Allt om städ rekommenderar att städföretag och kunder diskuterar hur lokaler kan göras mer städvänliga så att städningen blir effektivare och kanske också mer kostnadseffektiv. Städvänlighetskollen kan vara ett sätt att börja.

Att lämna anbud på städtjänster

Vad städföretag gör och inte gör, styrs till stor del av vad kunderna köper. Allt om städ har utvecklat underlag för att ställa krav vid upphandling - krav som minskar risken för konkurrens från städföretag som inte betalar skatter, moms eller arbetsgivaravgifter.