Behov av nya lösningar

Här är en lista över områden där det skulle behövas nya och smarta lösningar. Se den som inspiration för att utveckla och testa dina idéer.

Hör gärna av dig till IVL Svenska Miljöinstitutet om du tycker att det redan finns smarta lösningar på något problem eller om du har idéer om andra problemområden.

Typ av städning Arbetsmoment Problem som behöver läsas
Städning av entré Städa under
gummimatta/entrématta
För att kunna städa under gummimattan, lyfter man ofta upp mattan med ena handen och dammsuger med den andra. Detta är ofta ett tungt arbete som utförs i en besvärlig arbetsställning.
Städning av snabbmatsrestaurang Städa under bänkar eller liknande genom att spola med vatten Arbetsmomentet innebär att man måste böja sig fram eller sitta på huk för att se in under bänken när man spolar och för att kontrollera att det blir riktigt rent. Detta är en mycket besvärlig arbetsställning.
  Avtorkning av bordsben eller liknande För att torka av bordsben, behöver man ligga på knä. För att se vad man gör måste man dessutom vrida nacken och titta snett uppåt. Ibland innebär arbetsmomentet också att man kryper omkring mellan borden där det ofta är trångt.
Båt-, tåg och hotellstädning Bäddning av överslafar Även om man är lång är det svårt att nå för att komma åt att bädda. För att nå tvingas man ofta in i en mycket obekväm arbetsställning. Man balanserar på underslafen och måste sträcka sig för att nå.
 Tågstädning Stiga på tåget före städning och kliva av efter Tåg som ska städas står inte vid perrongen. Det innebär att det är högt att kliva på och av tågvagnarna. Det blir därför extra tungt och besvärligt när man ska bära med sig städutrustning.
  Hantering av sänglinnen till sovvagn Ofta är det trångt i tågets utrymmen och korridorer där man ska bära med sig sänglinnen.
  Städa golvet under underslafar Underslafen sitter lågt. För att se och komma åt behöver man därför böja sig kraftigt. Det kan också vara svårt att få plats för moppskaftet.