Uppfinnartorget

Det finns smarta lösningar som kan underlätta städning. Och det behövs ännu fler!

Det finns flera exempel på utrustning och tekniska lösningar som underlättar städning. Till exempel papperskorgar som hängs på skrivbordet, (som gör det lättare att tömma och enklare att hålla rent på golvet under papperskorgen) och bäddutrustning som underlättar bäddning.

Läs mer om smarta lösningar som kan underlätta städningen på IVL Svenska Miljöinstitutets webbplats.