Rekommenderade städmetoder

Bra städredskap och städmetoder är viktiga för att städarbetet inte ska bli för slitigt. Här presenterar vi metoder som gör rent effektivt och som ger låg belastning för städaren. Läs och titta också på bra arbetsteknik så blir städarbetet ännu lättare.

Under de senaste åren har nya städmetoder utvecklats och i stor utsträckning ersatt äldre och sämre metoder.

  • mer lättarbetade
  • mer hygieniska
  • använder mindre kemikalier.
Ladda hem listan

Rekommenderade städmetoder och städredskap

För att läsa dokumentet som pdf-fil behöver du Adobe Reader som kan laddas hem kostnadsfritt.

OBSERVERA! Vilka städmetoder som ska användas, beror på ytskiktet. Trägolv ska till exempel städas med så torra metoder som möjligt, eftersom fukt kan skada golvet. Våra rekommendationer är generella och inte anpassade för särskilt känsliga material.