Städa så här

Städning kräver kompetens. En skicklig städare vet hur man städar effektivt och vilka metoder som passar för olika ytskikt.

Felaktiga städmetoder skadar inte bara inredningen. De kan också skada städaren. Moderna städmetoder är inte bara mer lättarbetade, de gör rent mer effektivt än äldre metoder som vatten och svabb. Läs gärna mer om de städmetoder vi rekommenderar.

Moderna städmetoder är inte bara mer lättarbetade, de gör rent mer effektivt än äldre metoder som vatten och svabb.

Arbetsteknik

Men städning handlar inte bara om vilka städmetoder som används. Det handlar också om arbetsteknik, det vill säga hur man arbetar med städmetoderna. Har man en bra arbetsteknik sparas kroppen samtidigt som man blir effektiv. Om alla städare lärde sig bra arbetsteknik skulle städare ha mindre ont i axlar, nacke, skuldror, handleder, ben och rygg. Gå gärna igenom de videoklipp som tagits fram för att visa bra arbetsteknik. Använd gärna videoklippen som underlag vid utbildning.

Hur städningen organiseras har också stor betydelse. Läs mer om vad ni kan tänka på för att städningen ska bli mer effektiv, för att orka och hinna med.