Skyddombud

Som skyddsombud för städare är det viktigt att veta hur man kan minska risken för belastningsskador. På webbplatsen Allt om städ finns handfasta tips om vad ni kan göra på arbetsplatsen.

Ta gärna del webbplatsens information om vad som gäller för städföretaget. Dra nytta av den översikt som finns över sådant som städföretag behöver arbeta med. Som skyddsombud är det bra om du hjälper till att uppmärksamma dessa frågor. Allt om städ ger också en översikt över vilka lagar och regler som gäller för städares arbetsmiljö och hur de kan tillämpas i städföretag.

Använd också gärna webbplatsens jämförelse med andra framgångsrika städföretag för att visa den affärsmässiga nyttan med att driva dessa frågor. Det är ofta enklare att få igenom förbättringar av arbetsmiljön om arbetsgivaren inser att förbättringen innebär fördelar för verksamheten. Dra också nytta av de råd från framgångsrika städföretag som finns här.

Städmetoder

Städning kan göras med olika städmetoder och redskap. Viktigt är att undvika gammaldags metoder som svabb och vattenhink. Moderna moppar, helst torra eller fuktiga metoder är att föredra framför våta metoder. Läs mer om rekommenderade städmetoder.

Arbetsteknik

Städning är ett hantverk. Hur man använder kroppen och vilken arbetsteknik man lärt sig har stor betydelse för om man får besvär och arbetsskador. Titta på våra korta videoklipp med bra arbetsteknik! Allt om städ innehåller en introduktion till bra arbetsteknik och handledarmaterial som stöd för den som håller i introduktionen.

Organisation av städarbetet

Många städare beskriver att de fått ont efter att ha arbetat med extra arbetsuppgifter under en kortare eller längre tid. Det kan handla om att rycka in för någon som är sjuk, att städa efter någon annan som fått klagomål på städningen eller att storstädning läggs till som en arbetsuppgift utöver den dagliga städningen. Hur städarbetet organiseras är mycket viktigt.

När någon får ont

Det är viktigt att ta tag i besvär och värk så tidigt som möjligt. Väntar man, finns det risk för att värken förvärras och blir kronisk. Läs gärna mer om hur ni kan arbeta med detta.

Utformning av lokaler

Städning underlättas av städvänliga lokaler. På Allt om Städ finns information om vad ni kan göra i befintliga lokaler men också vad inredare, arkitekter och byggherrar kan göra. Använd gärna   Städvänlighetskollen som underlag för diskussioner med kunderna.

Friskvård

Friskvård är bra, men vilken roll fyller den för städare som börjar få ont. Läs mer om friskvård för städare.