Fakta om branschen

Nyckeltal för städ- och servicebranschen

Antalet städföretag har ökat under de senaste åren. Enligt SCB:s företagsregister finns det 8 036 städföretag (SNI-kod 81210 och år 2012). Omkring 2 000 av dessa drivs som aktiebolag.  De allra flesta, 58 % är städföretag utan anställda. Cirka 33 % av städföretagen har mellan 1-9 anställda.

Enligt SCB Yrkesregister och Företagets ekonomi fanns år 2011 totalt cirka 70 000 städare. Drygt hälften, 43 000, var anställda i städaktiebolag. Antalet städare anställda i aktiebolag har ökat med cirka 10 000 (24 %) under en 6-årsperiod, från 2005 till 2011.

Cirka 80 % av städarna är kvinnor i branschen som helhet. (Bland aktiebolagen är andelen kvinnor 60 % och inom offentlig sektor 90 %) De manliga städarna arbetar ofta i storstadsregionerna. Där arbetar också många invandrare som städare.

Omsättning och ekonomi

År 2011/2012 omsatte aktiebolagen 26,8 miljarder. Hela städsektorn uppskattas omsätta i storleksordningen  38 miljarder. Omsättningen per anställd ( aktiebolagen) var 593 000 SEK (2011/2012).

Av omsättningen i städföretagen står personalkostnaderna för en mycket stor del. Man brukar räkna med att minst 70 % är personalkostnader, om företaget enbart arbetar med städning. Städredskap står för 5-7 % av kostnaden.

Rörelsemarginalen (överskottet av verksamheten, före räntekostnader och skatt) var i genomsnitt 4,5 %. Den fjärdedel av städföretagen som det gick bäst för låg på 10,8 % och de som det gick sämst hade 0 % i genomsnitt.

Organisering

Städare och städföretag är organiserade i flera fack- och arbetsgivarorganisationer. De största som också medverkat i arbetet med webbplatsen Allt om städ är:

 

 

Dessutom har Städbranschen Sverige medverkat vid utvecklingen av denna webbplats.

På Almega Serviceföretagen hemsida finns det en branschrapport för städ- och servicebranschen.