Om Allt om städ

Allt om städ har finansierats av Afa Försäkring och Stiftelsen IVL, ägare till IVL Svenska Miljöinstitutet. Afa Försäkring svarar på uppdrag av arbetsmarknadens parter för den kollektivavtalade arbetsskadeförsäkringen och finansierar forsknings- och utvecklingsprojekt som minskar arbetsskadorna.

Allt om städ bygger på kunskap som tagits fram i Aktionsprogrammet för optimal ergonomi och färre arbetsskador vid städning, som finansierats av Afa Försäkring.

Innehållet i Allt om städ har utvecklats av Ann-Beth Antonsson och Lisa Schmidt, IVL Svenska Miljöinstitutet. Prevent har producerat Allt om Städ.

Referensgrupp

Allt om Städ har utvecklats tillsammans med en referensgrupp med representanter från följande organisationer: