Checklista för inredning av städvänliga lokaler

Checklistan beskriver vad ni själva kan göra för att underlätta städningen av era lokaler. Checklistan tar både upp sådant som kan förbättras i befintliga lokaler och sådant som kan förbättras vid renovering av lokaler.